نامه‌های یک اعدامی

تازه‌ها

کمی از دور تحولات منطقه را نگاه کنیم

نویسنده: میعاد سنه تمرکز نیروهای امریکایی در خلیج‌فارس و هشدارهای پیاپی مقامات امریکایی، یک اتفاق معمولی نیست. سپاە و جمهوری اسلامی این را خوب فهمیدەاند؛ کیان جمهوری اسلامی در معرض نابودی‌ست. خلیج‌فارس کاملاً شبیە سال ۲۰۰۲ و قبل از جنگ عراق شدە است.جمهوری‌خواهان احمق نیستند، آنها اگر تنها قصد تهدید جمهوری اسلامی را داشتند، می‌توانستند سە سال
ادامه مطلب ...