نامه‌های یک اعدامی

تازه‌ها

به باور من پ.ک.ک یکی از عقب مانده ترین احزاب ناسیونالیست منطقه …

نویسنده: سلام محمد / مترجم: توشای زاگرس اشارۀ مترجم: متن پیش رو یادداشتی کوتاه از «سلام محمد» روزنامه‌نگار مستقل کورد اهل عراق است که خطاب به «عثمان حاجی معروف» دبیرکل «حزب کمونیست کارگری کوردستان» (حککک) نوشته شده‌است. وی کوشیده تا با طرح چند پرسش حکمی غیرتئوریک را به نقد بکشد که لقلقۀزبان جریانات برآمده از انشعاب سال ۱۹۹۱ «حزب کمونیست ایران»
ادامه مطلب ...