نامه‌های یک اعدامی

تازه‌ها

تولهلدان بودن، عاشق بودن است!

اپیزود اول - خبرِ فوری "پژاک مشخصات سه گریلای شهید خود را با افکار عمومی در میان نهاد". با خواندن این خبر دوبارە آشوبی بە پا خواست، لیک در دلهایمان آشوبی به پا گشت، این درحالی ست که رسانه های جریان اصلی و "خرده رسانه های آلترناتیو چپ­ گرا" را تو گویی خاک قبرستان پاشیده اند، ننگشان باد. اما سوال اینطر ظهور کرد که این بار کدامین رفقایمان بارسنگین
ادامه مطلب ...