انار پاوه و تضاد با سیاست استعماری

? سیستم اقتصادی که استبداد مرکزی بر ملل تحت ستم و جوامعشان حاکم نموده است یک اقتصاد استعماری مبنی بر چپاول کل داراییشان و جلوگیری از رشد اقتصادی آنهاست.  ? جلوگیری از تبدیل شدن اقتصاد جوامع به یک قطب اقتصادی در مقابل استعمار مبتنی بر

فرهنگ و اخلاق کمونیستی در مجادلات سیاسی

 سخنران: رفيق ابراهيم عليزاده برگردان از کُردی به فارسي: افشين نديمی  توضيح مترجم: متن زير ترجمه و ادغام دو فایل تصویری سخنرانی و پرسش و پاسخ رفيق ابراهيم عليزاده در يک نشست تشکيلاتی است. بخش اول آن از تلویزیون کومەله پخش شده

مقابله جامعه خواهان لغو اعدام با حکومت

خیابان؛ قتل دولتی یا همان اعدام، اشد مجازات تعریف شده برای جرایم گوناگون در تاریخ و جغرافیای متفاوت است. بالاترین مجازات، یعنی گرفتن حق حیات، از دوران بربریت با دو هدف توسط سیستم حاکم صورت می‌ گیرد: با هدف مجازات شخص خاطی از قوانین سیاسی و

فراخوان گذار از میلیشاگری به ارتش ملی-رهایی کوردستان

خیابان؛ گسترش تعرضات اشغالگران به ویژه تهاجم موشکی ایران به قرارگاه مرکزی حزب دموکرات کوردستان ایران و مواضع گریلاهای پژاک در روزهای اخیر حاکی از آن است که آنها یعنی مثلث اشرار (ایران-ترکیه-روسیه) از برای نابودی ملت کورد و ویرانی

فراخوان جنبش خیابان؛ به همه‌ی کسانیکه به زندگی و آزادی عشق می‌ورزند!

خیابان؛ زانیار مرادی و لقمان مرادی دو جوانی که در سنین‌ نوجوانی خود با اتهام ساختگی به بند کشیده شدند تا آنها را چون طعمه‌ای برای بدام انداختن پدر زانیار، یعنی اقبال مرادی مبارز انقلابی که دو ماه و اندی پیش توسط آدمکشان ترور شد، به کار

فراخوان عملیاتی علیه کشتار مبارزین در بند

لقمان و زانیار مرادی خیابان؛ در روزهای اخیر دولت ایران تلاش‌های خود را برای کشتار مبارزین در بند افزایش داده و تحفه‌ای در آستانه نشست امروز سران مثلث اشرار ایران-ترکیه-روسیه به هم‌پالگی‌های ترکیه‌ای و روسی خود تقدیم کند. با وجود این

بیانیه‌ی پیرامون اعدام قریب‌الوقوع مبارزین کورد

زانیار و لقمان مرادی خیابان؛ در آستانەی نشست رؤسای جمهوری ایران، ترکیە و روسیە خبرهایی مبنی بر خطر اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کورد در زندان رجایی شهر کرج بالا گرفتە است. استبداد حاکم هرگاه بە تنگنا نزدیک شدە و یا با یکی از

آتش بر کاخ دشمنان خلق افکنید، چرا که آنان آتش بر مادر-طبیعت گشوده‌اند

‍ خیابان؛ سال ٥٨ در چنین ایامی بود کە مردم مریوان در حرکتی اعتراضی بە سیاستهای دژخیمانە جمهوری اسلامی علیە خلق و خاک کوردستان، کوچ تاریخی خود را انجام دادند و شهر را از سکنە خالی کردند. هم اکنون هنگامە آن رسیدە است کە ما بار دیگر و همە با

ملاحظاتی پیرامون کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر

خیابان؛ لنین که از او به عنوان معلم کبیر انقلاب یاد می‌شود، تقریبا دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷ شخصا طی اعلامیه‌ای لغو معاهدات تحمیلی میان دولت روسیه‌ی تزاری با ایران را اعلام می‌کند. بر مبنای این

کوچر بیرکار، جوانی کە مرزھای موفقیت را درنوردید؛

بنام انجمن زنان خیابان در روژهلات کردستان (کانی)، تبریکات صمیمانە خود را بە مناسبت کسب جایزە فیلدز توسط پروفسور کوچر بیرکار، آراستە این بزرگوار، خانوادە ایشان و همچنین خلق کورد کردە و امید موفقیتهای بزرگتر و آتی را برای ایشان داریم.