مرور رده

اکولوژی

اکولوژی و طبیعت ذاتی بشر

نویسنده: لیلیت زمانی یکی از حوزه های علوم که جوامع بشری با آن پیوندی دیرینه دارند پیوندی است به قدمت موجودیت آن‌ها و شناخت از محیط پیرامونی که امروزه علم اکولوژی می‌خوانیمش. از این رهگذر ابتدئاً باید پرداخته شود به تعریفی علمی و عامیانه

انار پاوه و تضاد با سیاست استعماری

? سیستم اقتصادی که استبداد مرکزی بر ملل تحت ستم و جوامعشان حاکم نموده است یک اقتصاد استعماری مبنی بر چپاول کل داراییشان و جلوگیری از رشد اقتصادی آنهاست.  ? جلوگیری از تبدیل شدن اقتصاد جوامع به یک قطب اقتصادی در مقابل استعمار مبتنی بر

آتش بر کاخ دشمنان خلق افکنید، چرا که آنان آتش بر مادر-طبیعت گشوده‌اند

‍ خیابان؛ سال ٥٨ در چنین ایامی بود کە مردم مریوان در حرکتی اعتراضی بە سیاستهای دژخیمانە جمهوری اسلامی علیە خلق و خاک کوردستان، کوچ تاریخی خود را انجام دادند و شهر را از سکنە خالی کردند. هم اکنون هنگامە آن رسیدە است کە ما بار دیگر و همە با

بازداشت عرفان رشیدی جرقه آتش به جان جنگل های سرسبز و سر بلند است

بی شک عرفان رشیدی این انسان آرام و خوش قلب ،فعال زیست محیطی و کارگری گم شدنی نخواهد بود و غیابش برای انسان های شرافتمند و آزادیخواه و هواداران زیست محیطی و کارگری تاثر انگیز خواهد بود و خشم فرو خورده را عمیق تر خواهد کرد

آنارشیسم و بوم‌شناسی / موری بوکچین

لازم به توضیح است که منبع اصلی ترجمه پیشِ رو سایت مایندموتور بوده و همچنین پیش تر نیز از همین نویسنده مقاله ی مربوطه ی دیگری تحت عنوان بوم شناسی و جامعه منتشر گردیده است. از عنوان مقاله چنین به نظر می رسد که متن مذکور از نوشته های متاخر…

تقابل اقتصاد اکولوژیک با سرمایه‌داری

بە کرات بحث از صنعتی‌سازی و تاثیرات مخرب آن بر روی قضایای سیاسی و چگونگی بە انحصار گرفتن و خرید نیروی کار توسط طبقە حاکم (دولت) و بە قصد فرمانبردار کردن جامعە از طریق انحصار تولیدات اقتصادی، فکری و الی آخر را شنیدەایم و می‌توان گفت کە خود…

اکوفلسفه و پرسش از تفاوت

برای دریافت متن کامل در فرمت PDF اینجا کلیک کنید بخشی از مقدمه کتاب: تا به امروز با اندکی خودپسندی و گاه بلاهت انسانی، طبیعت را پس‌­زمینه یا محیطی می­‌پنداشته­‌ایم که دستاوردهای عقل یا فرهنگ بر آن اتفاق می­‌افتد. یعنی «طبیعت» به‌­عنوان…

جستاری در باب اکوسوسیالیسم

سوسیالیسم زیست‌محیطی تلاشی‌ست برای تأمین یک بدیل متمدنانۀ رادیکال دربرابر چیزی که مارکس آن را  «پیشرفت ویرانگر» سرمایه‌داری نامیده است. سوسیالیسم زیست‌محیطی سیاستی اقتصادی را پیشنهاد می‌کند مبنی بر معیارهای غیرپولی و فرا اقتصادی با هدف…