مرور رده

تاریخ و ‌اندیشه

مفهوم «نیستی» در اندیشه های هایدگر و فلسفه چین

تحلیل بحث نیستی در فلسفه هایدگر به خصوص در آثار متاخر وی، و جایگاهی که وی برای نیستی در وصول به حقیقت هستی و آشکارگی قائل است، اهمیت به سزا در تاریخ فلسفه غرب دارد. هایدگر این بحث را د فرزاهای مختلف، از جمه در تبیین دازاین و اگزیستانس و در…

چه گوارا و اخلاق در پیکار سیاسى

براى ما مهم اين است كه سال ها پس از قتل وى توسط مأموران سيا و همدستان آنان در بوليوى، پس از سقوط اتحاد شوروى و به اصطلاح "سوسياليسم واقعاً موجود" و پس از آنكه تبليغات بورژوازى "پايان تاريخ" و "پايان ايدئولوژى ها"! را اعلام كرد، "چه گوارا…

ریشه‌های مردم یهودی

ترجمه: مرجان یشایایی شرح عکس: لوح مرنپتا یا لوح اسرائیل از اولین نشانه‌های باستان‌شناسی قوم یهود مربوط به 1203-1213ق.م که در موزه مصر نگهداری می‌شود کند و کاوی عمیق و دقیق درباره منشا یهودیان امری دشوار و پیچیده است. برای این کار باید…