مرور رده

تحلیل روز

یک ابزار اورژانسی

بعد از اعتراضات دی‌ماه سال 1396 زمین سیاست در ایران شاهد ورود یک نیروی جدید و تازه ‌وارد به عرصه بود. با تداوم اعتراضات اجتماعی حول مسائل اقتصادی و معیشتی این حضور تا این لحظه ادامه دارد و آنچه که از نتیجه 40 سال بی‌تدبیری حکومت، فساد

پارادوکسهای نظام؛ از ژرفای اقتصادی تا سطوح گفتمانی

۱. شکاف طبقاتی: به باور مارکس به مثابه بزرگترین تئوریسین انقلاب در تاریخ انسان، شکاف طبقاتی، و مناسبات تولید عنصر تعیین کننده در جوامع انسانی به جهت گذار از وضعیت های سیاسی و اجتماعی به دورانهای جدید است. فاصله ی درآمد و سطح رفاه اقشار و

جنبش کارگران نیشکر و فولاد پیشگامان ایجاد شوراهای کارگری

کارگران تولید کنندگان تمام نعمات مادی بشریت هستند. هر شیئ که برای زندگی رفاه و آسایش ما نیاز است با دست کارگران ساخته شده یا توسط آنان برای مصرف آماده و تکمیل شده است. خودرو، ساختمان، خوراک، پوشاک، هواپیما، قطار، کشتی و... هرآنچه برای بقای

راسان، حدکا و ماجراجویی سیاسی

ڕاسان عنوان طرحی است که اخیراً از جانب یکی از احزاب اپوزیسیون یعنی حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) مطرح و گاهاً در قالب حضور مسلحانه در داخل مرزهای ایران پدیدار گشته است. فارغ از رویکرد فکری و ایدئوژیک من، همچون  یک شهروند  کورد  که  دل

ناسیونالیسم پروامپریالیست و ضرورت ایجاد جبهه مشترک سوسیالیستی

این درحالی است که نیروهای انقلابی و هواداران این دو جریان در کردستان عملاً خواستار همبستگی این دو هستند. ایشان نباید با نگاه های حزب محوری به فکر هژمونی سازمان خود باشند. بلکه در این مقطع یک ضرورت انقلابی است که با دیدگاهی عمیقاً…

ضرورت ایجاد جبهه سوسیالیستی – خطاب به رفقای حزب کمونیست ایران و جامعه آزاد و دموکراتیک شرق…

آنچنان که به نظر می‌رسد اتحاد این دو جریان سوسیالیستی انقلابی می‌تواند نور امید بر دل فعالین داخل تابیده و به مثابه مدلی موفق بساط پراکندگی و تفرقه را از بین فعالین و خرده گروه های موجود جمع کند.

گزارش تصویری و مکتوب از وخامت اوضاع در مناطق زلزله زده سر پل ذهاب

مصاحبه و عکسهای پیش رو، توسط یکی از فعالین محلی حاضر در مناطق زلزله زده تهیه گشته است. اما به جهت اخبار منتشره درباره ی دستگیری هشت فعال اجتماعی حاضر در مناطق زلزله زده طی هفته گذشته، ناگزیر بدان گشتیم که که از عنوان نام واقعی تهیه کننده…

درباب جنایات جاده‌ای حکومتِ بحران در روژهلات کوردستان

به مثابه خیابان به روشنایی بخشی معتقدیم، روشنایی که از مشتها به خشابها روانه خواهد شد، روشنایی‌ای که چون نیروی سیاسی اجتماعات دربرابر این دو روی یک سکه، چون حریق آتشفشانی برسینه کشِ کوه‌های زاگرس و البرز انقلاب را پولادین خواهد نوشت.