مرور رده

خیزش ملل

مصاحبه با سرخیو رودریگز لاسکانو، سردبیر نشریه “شورشگری” و از فعالین جنبش زاپاتیستی

مقدمه: این مصاحبه توسط سن کریستوبال به تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۷ تهیه و توسط بهرام قدیمی به فارسی ترجمه شده است. سوال: نظریه زاپاتیستها در برخورد به مسئله دولت چگونه است؟ وقتی زاپاتیستها از "شورای دولت خوب" صحبت میکنند، منظورشان چیست؟ این

جنایات رژیم در کردستان را متحدانه پاسخ دهیم

رامین حسین پناهی، لقمان مرادی و زانیار مردادی سه تن از زندانیان سیاسی چند روز پیش در زندان رجایی شهر اعدام شدند. این سه فعال سیاسی که مدتها بود در زندان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بسر میبردند و تحت شکنجه و آزار و اذیت فراوان قرار گرفتند،

نکاتی پیرامون آخرین سفر اردوغان به تبریز و مواضع پان تورک های وطنی

سفر تبریزِ اردوغانِ دیکتاتور و سمبل عقبگرد تاریخی و مضحک ترکیه به عصر امپراتوری اسلامی عثمانی در حالی به وقوع می‌پیوندد که همین یار پیشین ناتو -حال که شکاف بین ترکیه و ناتو هر دم درحال عمیق تر شدن است- به آغوش جمهوری اسلامی در سراشیب سقوط

بیانیه جنبش آلترناتیو چپ اهواز

یکی از مهمترین اهداف "جنبش آلترناتيو چپ اهواز" بررسی و تحليل وضعیت سیاسی موجود در ایران با تمرکز بر اقلیم اهواز و خلق عرب است. این بررسی و تحليل ضمن اینکه بر پایه ایدیولوژی چپ و تحليل طبقاتی استوار است و هرگونه ادعای ابژکتیویته ندارد،…

فراخوان مشارکت همگانی در اعتصابات عمومی کوردستان

تحمیل ریاضت اقتصادی بر مردم کوردستان از سوی استبداد مرکزی و سرمایه‌داران چپاولگر چنان به نقطهٔ اوج رسیده است که بخش وسیعی از مردم آنچنان که هر وجدان بیداری آگاه است به پدیدهٔ کولبری روی آورده و همچنین بازارهای کوردستان چنان به این نوع از…

نوروز؛ کوردستان و اتحاد ورای احزاب

 دلیل وحشت رژیم  از جشن و پایکوبی مردم در نوروز  چیست؟ یکی از سنت‌های دیرینەی مردم کوردستان همانند دیگر جوامع ایران برگزاری جشن چهارشنبه سوری و نوروز باستان است که آخرین چهارشنبه‌ی سال را با برپاکردن آتش و رقص و سرود حماسی کوردی جشن…