مرور رده

خیزش ملل

اولین دولت دمکراتیک کورد؛ “کوردستان سرخ” یا “جمهوری کوردستان (مهاباد)”؟

نویسندە: پژمان ابراهیمی بسیاری بر آنند کە نخستین سیستم دولتی یا حکومت مستقل کوردی را قاضی محمد در مهاباد بنیان نهادە است، غافل از اینکە جمهوری نامبردە نە نخستین، کە "کوردستان سرخ" اولین نظام جمهوری دموکراتیک کورد بودە است. شایان ذکر است

مقصود علی یونسی از دیدار با آشوری ها در ارومیه چیست؟

نويسنده: وحید محمدی  طی روزهای گذشته علی یونسی دستیار سابق رئیس‌جمهور ایران در "امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی" درحالی با رهبران ارامنه و آشوری‌های ارومیه دیدار نموده که جمعیت ایشان در این شهر عمدتاً تورک نشین به زحمت به ده هزار

به باور من پ.ک.ک یکی از عقب مانده ترین احزاب ناسیونالیست منطقه …

نویسنده: سلام محمد / مترجم: توشای زاگرس اشارۀ مترجم: متن پیش رو یادداشتی کوتاه از «سلام محمد» روزنامه‌نگار مستقل کورد اهل عراق است که خطاب به «عثمان حاجی معروف» دبیرکل «حزب کمونیست کارگری کوردستان» (حککک) نوشته شده‌است. وی کوشیده تا با

برساخت سوسیالیسم؛ شوش یا کوبانی

دروازە طرح سوال اینکه چه کسی و کدام جریانات سیاسی خواهند توانست نقش پیشاهنگان انقلاب درجریان ایران را ایفا کنند و در نهایت کدام جریان سیاسی خواهد توانست بر دیگران غلبه کرده و سیستم سیاسی آینده فلات ایران را برسازد، اینها مواردی است که

مصاحبه با سرخیو رودریگز لاسکانو، سردبیر نشریه “شورشگری” و از فعالین جنبش زاپاتیستی

مقدمه: این مصاحبه توسط سن کریستوبال به تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۷ تهیه و توسط بهرام قدیمی به فارسی ترجمه شده است. سوال: نظریه زاپاتیستها در برخورد به مسئله دولت چگونه است؟ وقتی زاپاتیستها از "شورای دولت خوب" صحبت میکنند، منظورشان چیست؟ این

جنایات رژیم در کردستان را متحدانه پاسخ دهیم

رامین حسین پناهی، لقمان مرادی و زانیار مردادی سه تن از زندانیان سیاسی چند روز پیش در زندان رجایی شهر اعدام شدند. این سه فعال سیاسی که مدتها بود در زندان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بسر میبردند و تحت شکنجه و آزار و اذیت فراوان قرار گرفتند،

نکاتی پیرامون آخرین سفر اردوغان به تبریز و مواضع پان تورک های وطنی

سفر تبریزِ اردوغانِ دیکتاتور و سمبل عقبگرد تاریخی و مضحک ترکیه به عصر امپراتوری اسلامی عثمانی در حالی به وقوع می‌پیوندد که همین یار پیشین ناتو -حال که شکاف بین ترکیه و ناتو هر دم درحال عمیق تر شدن است- به آغوش جمهوری اسلامی در سراشیب سقوط

بیانیه جنبش آلترناتیو چپ اهواز

یکی از مهمترین اهداف "جنبش آلترناتيو چپ اهواز" بررسی و تحليل وضعیت سیاسی موجود در ایران با تمرکز بر اقلیم اهواز و خلق عرب است. این بررسی و تحليل ضمن اینکه بر پایه ایدیولوژی چپ و تحليل طبقاتی استوار است و هرگونه ادعای ابژکتیویته ندارد،…

فراخوان مشارکت همگانی در اعتصابات عمومی کوردستان

تحمیل ریاضت اقتصادی بر مردم کوردستان از سوی استبداد مرکزی و سرمایه‌داران چپاولگر چنان به نقطهٔ اوج رسیده است که بخش وسیعی از مردم آنچنان که هر وجدان بیداری آگاه است به پدیدهٔ کولبری روی آورده و همچنین بازارهای کوردستان چنان به این نوع از…