مرور رده

ژنولوژی

اعتصاب سندیکای نیشکر هفت تپه و زنان کارگر!

" در مبارزه طبقاتی بهتر است در کناربرادران کارگر پیکار کنیم. ما زنانی نیستیم که در مبارزه بر ضد مردان صف کشیده باشیم، بلکه کارگرانی هستیم که بر ضد استثمارگران مبارزه می کنیم." کارگران نیشکر هفت تپه با مقاومت یکپارچه خود در مبارزه ای

زن ایرانی در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

تصویری از خواهران میرابل بیست و پنجم نوامبر روزی را یادآوری می کند که خشونت علیه زنان در ایران و جهان بارها تکرار شده است. برای درک عمیقتر از این روز با بازخوانی تاریخ این روز شروع می کنیم. 25 نوامبر سال1960، در بخش شمالی«جمهوری

زندگی تلخ دختران مارکس

کارل مارکس"سمت راست" و فردریش انگلس. دختران مارکس از سمت راست: جنی، لاورا، النور. از رنج سە خواهر خواهم گفت. تنها کسانی کە از میان هفت فرزند پدر و مادرشان بە سن جوانی رسیدند. رنج سە خواهر جنی، لاورا و النور بود. اولی در سن ٣٨ سالگی بر

چراخشونت علیه زنان ریشه کن نمی شود و روزانه بازتولید می گردد؟

خشونت علیه زنان چیست؟ به هرعمل خشونت آمیزی که براساس جنسیت رخ دهد و موجب آسیب رساندن و رنجاندن فردخشونت دیده از لحاظ جسمی، روحی، روانی و جنسی گردد مثل(کتک زدن، تحقیرکردن، تمسخرکردن ظاهر و جسم زن، دشنام دادن، تهدید و زندانی کردن و… درکل

کوچر بیرکار، جوانی کە مرزھای موفقیت را درنوردید؛

بنام انجمن زنان خیابان در روژهلات کردستان (کانی)، تبریکات صمیمانە خود را بە مناسبت کسب جایزە فیلدز توسط پروفسور کوچر بیرکار، آراستە این بزرگوار، خانوادە ایشان و همچنین خلق کورد کردە و امید موفقیتهای بزرگتر و آتی را برای ایشان داریم.

اطلاعیه تغییر نام انجمن زنان موکریان

کانی خیابان؛ در شرایطی اقدام به تأسیس انجمن زنان موکریان نمودیم که خیز انقلابی خلقهای ایران برعلیه حاکمیت استبدادی همچنان زبانه می‌کشید و می‌کشد؛ بانه در اعتصاب عمومی بسر می‌برد و توپخانه جبهه نیروهای ضد استعماری در روژآوای کوردستان

کودکان؛ خشونت جنسی و چاره یابی

این جزوه با تحلیل پدیده کودک آزاری و ارائه راه کارهایی ساده در جهت پیشگیری از آن، در واقع جزوه ای آموزشی و تحقیقاتی است که خواندن آن برای افراد دارای فرزند و نیز تمامی آنانی که آینده جامعه را در حال حاضر کودکان می بینند، میتواند مفید و…

خشونت خانگی و دلایل سکوت زنان – بخش اول

خشونت خانگی یک مسئله فردی نیست. قربانیانی که در معرض خشونت قرار دارند و آن را اعلام نکرده یا تغییری در وضعیت خود نمی‌دهند درواقع خود یا فرزنداشان را به سمت جرم سوق می‌دهند، درواقع. سکوت قربانی دربارۀ خشونت خانگی تنها به تداوم خشونت…