مرور رده

ژنولوژی

بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

٨ مارس روز جهانی زن در شرایطی پیش رو است که در حدود چهار دهه است که ارتجاع حاکم بر ایران، با به اوج رساندن زن ستیزی، ستم مضاعف جنسیتی و طبقاتی بر زنان، سعی نموده، با نیمه انسان تلقی نمودن زن و نفی هویت‌اش بعنوان فرد، موقعیت فرودست او را در…

روز زن با بوی زیتون

بیش ‌از قرنی است که روزی را جشن می‌گیریم که مبارزان قرن پیش آنرا روز جهانی زن نام نهادند و تا رزم مردان و زنان کارگر و مبارز برای تحقق حقوق و آزادی زن را گرامی بدارند. آن سالها عصر انقلابات بود و میان طبقات، جنگ بسیار سختی برقرار بود

از ِاوستا خابور تا دختران خیابان انقلاب!

بیش از دو هفته از حمله تجاوزکارانه‌ی رژیم فاشیستی ترکیه به کانتون عفرین در روژآوا (شمال سوریه) می‌گذرد. دولت ترکیه با رهبری اروغان که با تکیه بر اسلام سیاسی، ناسیونالیسم تُرکی، فریب افکار جهانی تحت عنوان مبارزه با تروریسم

اهمیت دختران خیابان در چیست؟

با عشق، درود به خداوندگاری که زن را نیز آزاد آفرید و او را در برگزیدن هر دیانتی حق انتخاب داد.آنچه بر تیرکهای در دست دختران خیابان انقلاب رو به آسمان بر باد فنا می‌رود، روسریست یا تحمیل و جبر و تحقیر حاکمیتی دیکتاتور؟

انقلاب اکتبر و مسئله زنان

یکی از معضلات اجتماعی که انقلاب پرولتری اکتبر توانست به آن پاسخ دهد و در حل آن قدم  بر دارد مسئله زنان بود. بلشویکها این معضل را نه تنها بطور انتزاعی نمی‌دیدند بلکه رهایی و برابری کامل زنان را در گرو مبارزه طبقاتی و پیروزی طبقه کارگر…

زن، سوشیانت راستین رهایی

سالها و سده‌ها و هزاره‌ها سپری گشت و کاخهای ستم هر آنچه واژگون شد، نوبری دیگر از همان رنگ و همان طعم سر به ثریا کشید. چنگهای خون‌آلود هر چه خونین‌تر گشت، نیرومندتر شد و امیدها و آرزوها به آنسوی مرزهای دست نیافتنی کوچیدند

زنان و جوانان، نیروی انقلاب اجتماعی

جوانان و زنان بمانند نیروهای مولد تغییرات در جامعه‌ همواره‌ در تیررس پیکان نیروهای قدرت محور قرار داشته و صاحبان قدرت از هر گونه‌ ترفندی استفاده‌ کرده تا نیرویی را که در میدان واقعی عمل، مرکز سقلِ اقتدارِ استثمارگر و سرکوبگر حاکم بر جامعه‌…