مرور رده

کارگری

اعتصاب سندیکای نیشکر هفت تپه و زنان کارگر!

" در مبارزه طبقاتی بهتر است در کناربرادران کارگر پیکار کنیم. ما زنانی نیستیم که در مبارزه بر ضد مردان صف کشیده باشیم، بلکه کارگرانی هستیم که بر ضد استثمارگران مبارزه می کنیم." کارگران نیشکر هفت تپه با مقاومت یکپارچه خود در مبارزه ای

از کمون پاریس تا روژآوا؛ از درسیم تا تهران – نه فقط اداره شورایی، که سوسیالیسم است امر ما!

بخش اول - شرح مسئله متن پیش روی تحلیلی است بر وضعیت موجود با احتساب و اعتقاد براینکه امر رهایی خلق ها در شرایط کنونی و در سپهر اجتماعی ایران به صورت آنی امکان پذیر نبوده، که این مسئله از جایی آغازیدن یافته و با سعی و کوشش و به واسطه ی

سرکوب نخواهد توانست خللی در مبارزه آشتی ناپذیر کارگران ایجاد نماید!

جمهوری اسلامی سرمایه داری که در مقابل اعتصابات و اعتراضات پرشکوه کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، رانندگان کامیونها، تحصن های معلمین، بازنشستگان، دانشجویان ... و مقاومت سرسختانه سندیکای شرکت واحد در تقابل با سندیکا سازی دولتی مستاصل و

سرکوب، شکنجه و زندان دیگر اثر ندارد!

درپی اعتراضات و اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه برای رسیدن به خواست‌ها و مطالباتشان، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دستگیر و همچنان در بازداشت نیروهای سرکوبگر رژیم جنایتکار و غارتگر جمهوری اسلامی بسر می‌برند. در پی فشارها برفعالین کارگری، علی

اعتراضات کارگری در خوزستان و نقش دستگاه حاکم

صحبت های آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و شریعتی استاندار خوزستان در خصوص مشکلات کارگران هفت تپه دلیلی شد برای نوشتن این متن مختصر برای نشان دادن جایگاه دولت در مناسبات کار و تولید.بیش از بیست روز از اعتراضات و اعتصاب کارگران نیشکر

بمناسبت دومین سالگرد شهرام یوسفی

امروز دقیقاً دو سال است که همسر و رفیق مبارزاتیم شهرام یوسفی از فعالین کارگری و سوسیالیستی قدیمی جنبش کارگری از میان ما رفته است. با مرگ شهرام در25 نوامبر 2016 طبقه کارگر و جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران یکی از یاران مبارز و خستگی

دو سال از درگذشت رفیق شهرام یوسفی گذشت

درست دو سال است که رفیق شهرام یوسفی از فعالین کارگری و سوسیالیست، مبارزی خستگی ناپذیر و پیشرو را از دست داده ایم. دو سال پیش در تاریخ ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۶ شهرام پس از مبارزه ای طولانی و سخت با بیماری که سال‌ها با آن دست و پنجه نرم

به برادر و رفیق بزرگم اسماعیل بخشی

هان اسماعیل!انگشت اشاره ات به کدامین سو ست؟آزادی؟تا برای زمین و زمان ترانه ای بخوانیرنگین تر از بهارهمچنان که کارگران را به بند در می کِشند.سرودی که از بر کنندتمامِ زنان و کارگرانو کودکان هم زمان که تل آجر رارج میزنندزیر لب زمزمه کنانسرود

خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران اعتصابی دستگیر شده هفت تپه و تمامی زندانیان سیاسی هستیم!

درحمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان پانزده روز ازاعتصاب کارگران هفت تپه سپری شده است. اخبار و گزارشات حق‌طلبانه و معیشتی کارگران ستمدیده این شرکت؛ ایران و جهان را درنوردید. رژیم استبدادی و ضدکارگری جمهوری اسلامی و گماشتگان آن در شوش و

مصاحبه نشریه کارگر سوسیالیست با رفیق عمر مینائی

اعتصابات کوردستان نشریه کارگر سوسیالیست در رابطه با اعتصاب عمومی در کردستان که بوقوع پیوست مصاحبه ایی را با رفیق عمر مینائی از فعالین کارگری ترتیب داده است که توجه خوانندگان نشریه را به آن جلب می نماید. رفیق عمر مینائی با تشکر از