مرور رده

کارگری

به برادر و رفیق بزرگم اسماعیل بخشی

هان اسماعیل!انگشت اشاره ات به کدامین سو ست؟آزادی؟تا برای زمین و زمان ترانه ای بخوانیرنگین تر از بهارهمچنان که کارگران را به بند در می کِشند.سرودی که از بر کنندتمامِ زنان و کارگرانو کودکان هم زمان که تل آجر رارج میزنندزیر لب زمزمه کنانسرود

خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران اعتصابی دستگیر شده هفت تپه و تمامی زندانیان سیاسی هستیم!

درحمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان پانزده روز ازاعتصاب کارگران هفت تپه سپری شده است. اخبار و گزارشات حق‌طلبانه و معیشتی کارگران ستمدیده این شرکت؛ ایران و جهان را درنوردید. رژیم استبدادی و ضدکارگری جمهوری اسلامی و گماشتگان آن در شوش و

مصاحبه نشریه کارگر سوسیالیست با رفیق عمر مینائی

اعتصابات کوردستان نشریه کارگر سوسیالیست در رابطه با اعتصاب عمومی در کردستان که بوقوع پیوست مصاحبه ایی را با رفیق عمر مینائی از فعالین کارگری ترتیب داده است که توجه خوانندگان نشریه را به آن جلب می نماید. رفیق عمر مینائی با تشکر از

جنبش کارگری و سندیکاهای زرد دولتی در تقابل با سندیکای شرکت واحد

در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اطلاعیه ایی با این مضمون منتشر شد. "به اطلاع می رسانیم که نهادهای دولتی-امنیتی، وزارت کار و مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در هفته های اخیر اقداماتی را

متحدانه با اعتصاب رانندگان کامیون همصدا شویم!

در فراخوانی که از سوی اتحادیه هماهنگ کنندگان رانندگان سراسر ایران منتشر شد از رانندگان کامیون خواسته شد از اول مهر در اعتصاب سراسری شرکت کنند. افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه، کسر

در رابطه با طرح ضد کارگری رژیم علیه سندیکای واحد

"سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" در تاریخ 28 مرداد 97 طی اطلاعیه ای پرده از فعالیت نهادهای دولتی-امنیتی از طریق وزارت کار و مدیریت شرکت واحد علیه سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد برداشت. پروژه امنیتی سندیکا سازی دولتی از

مواجهه رژیم جنایتکار با اعتراض توده ای در پی فاجعه جان باختن فعالین محیط زیست در مریوان

فاجعه در آتش سوختن چهار تن از فعالان محیط زیستی مریوان به نام های محمد پژوهی، رحمت حکیمی نیا از نیروهای منابع طبیعی مریوان و شریف باجور و امید کهنه پوشی (حسین زاده)، فعال محیط زیست، روز شنبه سوم شهریور در حین خاموش کردن آتش در جنگل خشم

حقنه کردن اتحادیه‌ به کارگران تحت نام «شورا»

در روزهای اخیر سخنان اسماعیل بخشی فعال کارگری هفت تپە و میثم آل مهدی فعال کارگری گروه ملی فولاد اهواز بازار احزاب و فرقه‌های رفرمیسم چپ را داغ کرده است. این دو فعال کارگری در تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز، کارگران را به ایجاد…

جنبش کارگران نیشکر و فولاد پیشگامان ایجاد شوراهای کارگری

کارگران تولید کنندگان تمام نعمات مادی بشریت هستند. هر شیئ که برای زندگی رفاه و آسایش ما نیاز است با دست کارگران ساخته شده یا توسط آنان برای مصرف آماده و تکمیل شده است. خودرو، ساختمان، خوراک، پوشاک، هواپیما، قطار، کشتی و... هرآنچه برای بقای

اوضاع سیاسی، رژیم اسلامی و طبقه کارگر

حکومت جمهوری اسلامی با سرکوب انقلاب و با حمایت دول غربی به قدرت دست یافت. این حکومت از آغاز تا کنون ریاکارانه زیر پوشش شعارهای ضد امپریالیستی، مشی سیاسی و اهداف خود را در سمت و سو با سیاستهای بورژوازی جهانی و مناسبات آن تا به امروز پیش