مرور رده

کارگری

مواجهه رژیم جنایتکار با اعتراض توده ای در پی فاجعه جان باختن فعالین محیط زیست در مریوان

فاجعه در آتش سوختن چهار تن از فعالان محیط زیستی مریوان به نام های محمد پژوهی، رحمت حکیمی نیا از نیروهای منابع طبیعی مریوان و شریف باجور و امید کهنه پوشی (حسین زاده)، فعال محیط زیست، روز شنبه سوم شهریور در حین خاموش کردن آتش در جنگل خشم

حقنه کردن اتحادیه‌ به کارگران تحت نام «شورا»

در روزهای اخیر سخنان اسماعیل بخشی فعال کارگری هفت تپە و میثم آل مهدی فعال کارگری گروه ملی فولاد اهواز بازار احزاب و فرقه‌های رفرمیسم چپ را داغ کرده است. این دو فعال کارگری در تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز، کارگران را به ایجاد…

جنبش کارگران نیشکر و فولاد پیشگامان ایجاد شوراهای کارگری

کارگران تولید کنندگان تمام نعمات مادی بشریت هستند. هر شیئ که برای زندگی رفاه و آسایش ما نیاز است با دست کارگران ساخته شده یا توسط آنان برای مصرف آماده و تکمیل شده است. خودرو، ساختمان، خوراک، پوشاک، هواپیما، قطار، کشتی و... هرآنچه برای بقای

اوضاع سیاسی، رژیم اسلامی و طبقه کارگر

حکومت جمهوری اسلامی با سرکوب انقلاب و با حمایت دول غربی به قدرت دست یافت. این حکومت از آغاز تا کنون ریاکارانه زیر پوشش شعارهای ضد امپریالیستی، مشی سیاسی و اهداف خود را در سمت و سو با سیاستهای بورژوازی جهانی و مناسبات آن تا به امروز پیش

راه برون رفت از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی در گرو اعتراضات و اعتصابات سراسری است

مسئله دستمزدها همیشه یکی از معضلات طبقه کارگر ایران بوده و بخش قابل توجهی از مبارزات و اعتصابات کارگری را به خود اختصاص داده است. اعتراض برای دستمزدهای معوقه و افزایش آن یکی از عرصه های مهم مبارزات اقتصادی کارگران برعلیه دولتهای سرمایه

در رابطه با تجمعات سراسری کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه آهن درایران

تشکل های سراسری ابزار اجتماعی مبارزه طبقاتی کارگران است ! ایجاد تشکل های سراسری کارگران یک ضرورت پیشروی جنبش کارگری است. این ضرورت بر مبنای شرایطی عینی مبارزه کارگران تعریف می شود و نه بر اساس اراده و آرزوهای افراد. برای ایجاد تشکل

نگاه فراطبقاتی چپ به خیزش‌های تودەای

خیابان؛ جامعه‌ی ایران در یک دهه اخیر بارها شاهد اعتراضات و تظاهراتهای توده‌ای علیه فقر، استبداد و شرایط بغایت ضدانسانی حاکم بر جامعه بوده است. همزمان مبارزات زنان و دانشجویان نیز در اشکال مختلف در گوشە و کنار جامعه‌ی ایران جریان داشتە است.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت کالای پتروشیمی ماهشهر

تعدادی از کارکنان شرکت کالای پتروشیمی به همراه خانواده‌هایشان، در منطقه ویژه ماهشهر در اعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و بیکار شدن روز افزون کارگران فعال در این شرکت، تجمع کردند.