مرور رده

کارگری

درگرامی داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

جنبشهای اجتماعی بدون نظارت، دخالت و رهبری بخش پیشرو و فعال طبقه کارگر آگاه  و متشکل توانمندی شکست و نابودی سیستم سرکوبگر انسان ستیز بردگی مزدی را ندارند. اینک همه میدانند خشم فروخفته مردم ستم دیده کارگر و زحمت کش آتش فشان خاموشی است که…

فراخوان مشارکت همگانی در اعتصابات عمومی کوردستان

تحمیل ریاضت اقتصادی بر مردم کوردستان از سوی استبداد مرکزی و سرمایه‌داران چپاولگر چنان به نقطهٔ اوج رسیده است که بخش وسیعی از مردم آنچنان که هر وجدان بیداری آگاه است به پدیدهٔ کولبری روی آورده و همچنین بازارهای کوردستان چنان به این نوع از…

اتحاد عمل، تشکل و مبارزه متحد کارگری ضامن افزایش دستمزدها، و پایان دادن به خط فقر مطلق است!

خیابان؛ امسال هم پشت درهای بسته، با نمایندگی "شورای عالی کار" و با استفاده از سیاست ضدِ کارگریِ سه‌جانبه‌گرایی، میزان نرخ دستمزدی را به طبقه‌ی کارگر تحمیل کردند که معادل یک پنجم زیر خط فقر میباشد. این بار هم ارگانهای ضد کارگری در کنار دولت…

دستمزد کارگران برای سال ۹۷ و چند معادله تاریخی و ریاضیاتی ساده

پس از تصویب حداقل دستمزد برای سال ۹۷ از طرف شورای تعیین دستمزد کارگر که نمایندگان مستقل کارگری در آن مشارکتی ندارند و همچنین تصویب حقوق بیست و چهار میلیون تومانی برای کارگزاران دولتی چند معادله جالب بدست می­آید. دقت کنید! مدیران ماهیانه…

نگاهی کوتاه به تشکلهای مختلف کارگری و اشکال سازمان یابی کارگران

در جامعه سرمایه‌داری، دائماً طبقه‌ی کارگر برای بقای خویش در جدال طبقاتی با سرمایه است، کارگران زمانی می‌توانند خواسته‌هایشان را به کارفرما و صاحبان سرمایه بقبولانند که متشکل شده باشند.

عفرین را برای دولت فاشیستیِ ترکیه به کوبانی تبدیل کنیم!

روز شنبه 20 ژانویه ارتش ترکیه از طریق زمین و هوا و با استفاده ازنیروهای شبه نظامی "ارتش آزاد سوریه" تهاجم نظامی به کانتون عفرین در کردستان سوریه را آغاز کرد. یگان‌های مدافع خلق (ی‌ پ گ) از کشته شدن تعدادی از مردم در اثر بمبارانهای ارتش…