مرور رده

هنر و فرهنگ

سانسور و مصائب نویسندگی در ایران

آنچنان که مشهود می‌باشد، اشاعه پدیده سانسور در چند دهه حکومت جمهوری اسلامی افزایش چشم گیری داشته است. از این روی ادبیات معاصر ایران در طول این چند دهه بحران‌های بسیاری را پشت سر نهاده است. در این راستا سانسورچی ها به نیابت از مقامات ارشد

نبردی که میعادگاه عشق بودن زمین، غایتش

عدنان یوجل (۲۰۰۲-۱۹۵۳) شاعر رنج بود! شاعر مبارزه! شکننده سکوتی فاحش بعد از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ترکیه! شعر “نبردی که میعادگاه عشق بودن زمین، غایتش!” در سال ۱۹۸۶ نوشته شده است، شعری که نوید دهنده مبارزه بر ضد فاشیسم بود. شعری برای زنده…

دو قطعه شعر

(مرگ ممکن است کهنسالی باشد) مرگ ممکن است کهنسالی باشد اما او هنوز هم اعتبار دارد لیکن مرگ تفتیش تان می کند با نور زلال خود و او خیلی افسونگر است که شما هرگز نخواهی دانست او جایی در انتظار شماست تا وسوسه کند اراده…

دو قطعه شعر

(مرگ ممکن است کهنسالی باشد) مرگ ممکن است کهنسالی باشد اما او هنوز هم اعتبار دارد لیکن مرگ تفتیش تان می کند با نور زلال خود و او خیلی افسونگر است که شما هرگز نخواهی دانست او جایی در انتظار شماست تا وسوسه کند اراده…

دو قطعه شعر

(مرگ ممکن است کهنسالی باشد) مرگ ممکن است کهنسالی باشد اما او هنوز هم اعتبار دارد لیکن مرگ تفتیش تان می کند با نور زلال خود و او خیلی افسونگر است که شما هرگز نخواهی دانست او جایی در انتظار شماست تا وسوسه کند اراده…

شعر خیابان

همه چیز را شما نوشتید طناب گلوله تیرباران حساب عشق های پنهان مارا نام زنان و کودکانمان را سهم نان سهم چهارشنبه همه چیز را شما نوشته آید وما در پایان تنها یک واژه را می نویسیم خیابان را.   محمود محمودی ------- ترجمهٔ کوردی -…

روزهای پیشین

روزهای پیشین آری، هیچ معضلی نبود. تمام دموکراسی ها (تمام دموکراسی ها) نهان بودند. از آن رو ما ناگزیر شدیم به کشتن برخی از مردم. پس چه؟ چپی ها کشته شدند. چیزی که می گفتیم این است به روزهای پیشین بازگرد: دخترت یکی از چپ هاست.…