مرور رده

هنر و فرهنگ

شعر خیابان

همه چیز را شما نوشتید طناب گلوله تیرباران حساب عشق های پنهان مارا نام زنان و کودکانمان را سهم نان سهم چهارشنبه همه چیز را شما نوشته آید وما در پایان تنها یک واژه را می نویسیم خیابان را.   محمود محمودی ------- ترجمهٔ کوردی -…

روزهای پیشین

روزهای پیشین آری، هیچ معضلی نبود. تمام دموکراسی ها (تمام دموکراسی ها) نهان بودند. از آن رو ما ناگزیر شدیم به کشتن برخی از مردم. پس چه؟ چپی ها کشته شدند. چیزی که می گفتیم این است به روزهای پیشین بازگرد: دخترت یکی از چپ هاست.…

“کول”

برای کولبران کُرد کول چه می تواند باشد؟ چند استخوان چند رگ مقداری گوشت و کمی پوست که روی شان سوار شده است که ردایی روی شان سوار شده است گاه مهری رویشان نشسته گه دستی روی شان سُریده گه کودکی بخود کشیده گاه آهی به جان را چشیده.

به رفیق بیژن جزنی

این که دستی شرق را نشانه رفته باشد دستی غرب را این که سرخ حول پرتو حلقه زده باشد این که مغز بر سنگ پاشیده باشد و باد فریاد را بدواند-یورتمه- تا شهر و جنگل ها بشارتی ست برای کسانی که می اندیشند.

محمود درویش: تنها باد با کردهاست!

صبح زود است. از در وارد میشود. او یک فیلمساز فلسطینی است. اهل غزه است. نمیداند جریان چیست. از فرانسه برگشته است. همدیگر را بغل میکنیم. اولین سوالم از او این است: عابد نظرت در مورد خالد مشعل چیست؟ میگوید از او خوشم نمی آید. میپرسم چرا؟…

از امیر پرویز پویان تا شهید همت

تجدیدنظر کردن (اگر به «رویزیونیسم» و برداشتِ مارکسیستی‌اش کاری نداشته باشیم) از اساس با حزب باد بودن تفاوت دارد. هیچ بُن مایه‌ی فکری‌ در تحولات حزب بادی‌ها در کار نیست و مساله اصلی‌شان حفظ منافع شخصی در شرایط متغیر بیرونی است و چه جالب است…

مقاومت زندگیست

زن غرق در اندوه بر روی كاناپه ای چمباتمه زده بود كه ناگهان او را تمام قد ايستاده در كنارش ديد و با ديدن چنين چهره ای زشت و كريه، سرمايي شلاق وار بر جانش نشست. او را شناخته بود و چنان چندشش شد كه حس استفراغ و بالا آوردن بهش دست داد و بسرعت…

موضع اخلاقی و ضد اخلاقی هنرمند، نقطه تمایز احمد کایا از ابراهیم تاتلیسس

هنر واژەاش دنیایی در خود دارد. در واقع می توان گفت هنر، مفهومی ژرف از همپوشانی تضادها، هارمونی ها و زبان مشترک همە انسان هایی کە زبان مشترکی ندارند. بسیار بودە کە با آهنگی کە معنی کلماتش را نفهمیدەایم گریستەایم، ساعت ها در تابلوی موزه های…