مرور رده

تازه‌ها

خشونت سیستماتیک، رفتار تئوریزە شدە در جوامع مردسالار

خشونت، واژەای زبر و زاویە دار کە ادای آن یادآور تجربە هایی است کە هر فردی در زندگی خویش بە نوعی تجربە میکند. تفاوتی ندارد، خشونت در هر شکلش چە کلامی یا  جسمی،  چە جنسی  یا مجازی، ردپای تاریکی بر روان فرد میگذارد. افراد کە خشونت را در برهە…

گرامی باد اول ماه مه، برابر با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر

بار دیگر اول ماه مه فرا می رسد و کارگران سراسر جهان، بافنده ها، فلزکاران، معدن چیان، برپا کننده گان ساختمان ها و آسمان خراش ها و همه ی آنان که با کار و تولید ثروت و نعمت در زندگی، رفاه و آسایش را برای جوامع بشری به ارمغان می آورند به…

تاسیس کمیته اضطراری حمایت از روژآوا

بیست اندیشمند تراز اول علمی و آکادمیک جهانی از جملە نوام چامسکی، دیوید هاروی، شارلوت بانچ، کوین آندرسن، دبی بوکچین، دیوید گرابر و... کمیتەای را برای حمایت از روژئاوا تشکیل دادەاند و اولین فراخوان خود را منتشر کردەاند.

ما از درون به استثمارگران باختیم!

آنها حتی تکه پلاستیک و فلز چرخانی که هیچ استفاده ای هم ندارد با نام اسپینر های شگفت انگیز به خورد ما میدهند، آنقدر تبلیغ و تلقین میکنند که همه ما چند عدد از آنها را میخریم و پول خود را به جیب آنها میریزیم و در نهایت پس از اتمام تبلیغات،…

مالیخولیا و غرب

در کل از روسو تا فروید، شرق بعنوان دیگری منتزع و نمادین، محل جستجوی غرب به مثابه شناسایی خود یا امر واقعی بوده است. از جمله چیزی که غرب با داشتن عظیم ترین مالیخولیا در امر نمادین، فاقد آن بوده، سوگواری است.

چشم انداز فعالیت در خارج از کشور پس از خیزش دیماه ۹۶

ه این امید که بتوان با هر درجه از پیشرفت جنبش های اجتماعی برای نان و آزادی در ایران، چتر گسترده ای از همدلی و اتحاد عمل در میان جمع های خارج از کشور متناسب با جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی متحقق شود.

درگرامی داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

جنبشهای اجتماعی بدون نظارت، دخالت و رهبری بخش پیشرو و فعال طبقه کارگر آگاه  و متشکل توانمندی شکست و نابودی سیستم سرکوبگر انسان ستیز بردگی مزدی را ندارند. اینک همه میدانند خشم فروخفته مردم ستم دیده کارگر و زحمت کش آتش فشان خاموشی است که…