مرور رده

تازه‌ها

به برادر و رفیق بزرگم اسماعیل بخشی

هان اسماعیل!انگشت اشاره ات به کدامین سو ست؟آزادی؟تا برای زمین و زمان ترانه ای بخوانیرنگین تر از بهارهمچنان که کارگران را به بند در می کِشند.سرودی که از بر کنندتمامِ زنان و کارگرانو کودکان هم زمان که تل آجر رارج میزنندزیر لب زمزمه کنانسرود

خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران اعتصابی دستگیر شده هفت تپه و تمامی زندانیان سیاسی هستیم!

درحمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان پانزده روز ازاعتصاب کارگران هفت تپه سپری شده است. اخبار و گزارشات حق‌طلبانه و معیشتی کارگران ستمدیده این شرکت؛ ایران و جهان را درنوردید. رژیم استبدادی و ضدکارگری جمهوری اسلامی و گماشتگان آن در شوش و

چراخشونت علیه زنان ریشه کن نمی شود و روزانه بازتولید می گردد؟

خشونت علیه زنان چیست؟ به هرعمل خشونت آمیزی که براساس جنسیت رخ دهد و موجب آسیب رساندن و رنجاندن فردخشونت دیده از لحاظ جسمی، روحی، روانی و جنسی گردد مثل(کتک زدن، تحقیرکردن، تمسخرکردن ظاهر و جسم زن، دشنام دادن، تهدید و زندانی کردن و… درکل

انار پاوه و تضاد با سیاست استعماری

🔺 سیستم اقتصادی که استبداد مرکزی بر ملل تحت ستم و جوامعشان حاکم نموده است یک اقتصاد استعماری مبنی بر چپاول کل داراییشان و جلوگیری از رشد اقتصادی آنهاست.  🔺 جلوگیری از تبدیل شدن اقتصاد جوامع به یک قطب اقتصادی در مقابل استعمار مبتنی بر

از ترور دولتی تا فریاد خلق ها

پائیز سال ۷۷، خیابان هدایت، کوچە مرادزادە پلاک ۱۸، ضربات چاقو پی در پی بر پیکرش فرود آمد. پائیز ۷۷، ۱۲ آذر، غروبی سهمگین و دلگیر، مسیر بهشت زهرا، طناب بی رحم، فشاری سریع و ٤-٥ دقیقە کشیدن؛ پیکرش بیجان افتاد. پائیز ۷۷، ۱۸ آذر، خیابان

دانشنامه پل – شماره ۱

برای دریافت شماره 1 دانشنامه پل اینجاکلیک کنید در این شماره میخوانید: هویت و فرایندهای شکل‌گیری آن / نویسنده: ژیلا حسن پوربرخاستن به خاطر درختان: نقش زنان در جنبش چیپکو / نویسنده: شوبیتا  جین / مترجم:  نیکا بیگیجنبشهای

مصاحبه نشریه کارگر سوسیالیست با رفیق عمر مینائی

اعتصابات کوردستان نشریه کارگر سوسیالیست در رابطه با اعتصاب عمومی در کردستان که بوقوع پیوست مصاحبه ایی را با رفیق عمر مینائی از فعالین کارگری ترتیب داده است که توجه خوانندگان نشریه را به آن جلب می نماید. رفیق عمر مینائی با تشکر از

فرهنگ و اخلاق کمونیستی در مجادلات سیاسی

 سخنران: رفيق ابراهيم عليزاده برگردان از کُردی به فارسي: افشين نديمی  توضيح مترجم: متن زير ترجمه و ادغام دو فایل تصویری سخنرانی و پرسش و پاسخ رفيق ابراهيم عليزاده در يک نشست تشکيلاتی است. بخش اول آن از تلویزیون کومەله پخش شده

مصاحبه با سرخیو رودریگز لاسکانو، سردبیر نشریه “شورشگری” و از فعالین جنبش زاپاتیستی

مقدمه: این مصاحبه توسط سن کریستوبال به تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۷ تهیه و توسط بهرام قدیمی به فارسی ترجمه شده است. سوال: نظریه زاپاتیستها در برخورد به مسئله دولت چگونه است؟ وقتی زاپاتیستها از "شورای دولت خوب" صحبت میکنند، منظورشان چیست؟ این

جنبش کارگری و سندیکاهای زرد دولتی در تقابل با سندیکای شرکت واحد

در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اطلاعیه ایی با این مضمون منتشر شد. "به اطلاع می رسانیم که نهادهای دولتی-امنیتی، وزارت کار و مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در هفته های اخیر اقداماتی را