مرور رده

تریبون خیابان

رویکرد حکومتی-کاپیتالیستی ژورنالیسم مسلط در ارتباط با زندانیان سیاسی

تلویزیون بخش فارسی بی‌بی‌سی مرزهای وقاحت را جابجا کرده است. این رسانه که به طور کلی بایکوت کردن خبرهای کردستان را در دستور کارش قرار داده است بعد از چندین ساعت از انتشار خبر انتقال رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کورد به قرنطینه زندان سنندج…

من رامین را نمی شناسم!

من رامین را نمی شناسم، اما خانواده حسین پناهی را از سال هشتاد و هفت به بعد میشناسم و میدانم چه مصیبت‌هایی کشیده‌اند، میدانم وقتی به انور حکم اعدام دادند چه درد و رنجی متحمل شدند و این تنها درد و رنج حکم اعدام انور نبود که روی شانه‌های دایه…

کانون بازنشستگان دانشگاە شریف

اين مقاله كه بقلم خانم دكتر شاهين نوشته شده شاهكاري است از حقيقت واقعي وضع مملكت ما آفرین به اين خانم كه بدون ترس حقيقت واقعي وضع وطن ما را تشريح كرده است. انقلاب نتيجه ناآگاهى بود جنگ نتيجه انقلاب بود عقب ماندگي نتيجه جنگ بود…

ارزشها و انحطاط اخلاقی

آیا ارزشها رنگ می بازند؟ یا خواسته و ناخواسته در سراشیبی انحطاط اخلاقی قرار گرفته ایم؟ زمانی از بحران سخن می گویم فکرمان را بر کدام بحران متمرکز می کنیم بحران آب،اقتصاد،نفت صنعت،معدن ،بیکاری و.......ـ هیچگاه فکر کرده ایم خطرناکترین و…

بزرگمردی بە نام کارگر و کوچە بیکاری

بزرگمردی بە نام کارگر و کوچە بیکاری سکوت فقر کوچەهای ایران را فرا گرفتە، گریە کودک گرسنە در گوش میپیچد، اما صدای وجدان شکم سیران شنیدە نمی شود چون آنها سیرند و مشکلی بە اسم غم و غصە در زندگی پادشاهی آنان معنایی ندارد . میدانی در همەی…

ما و سن ازدواج

‍ ‍ ?ما و سن ازدواج ?۱۷ ساله است، با چشم‌هاي درشت كهربايی و پوست گندمی، طفلی كه در آغوش دارد اما كوچك‌ترين شباهتی به او ندارد. می خواهد طلاق بگيرد، شوهرش قاچاقچی است و به حبس ابد محكوم شده. طلاقش كار سختی نيست، اما از فردای طلاق…

جامعه،شخصیت،زن

شخصیت افراد از کودکی شکل می گیرد و پایه ای ترین سازنده شخصیت، اجتماع است. این جامعه فرانسوی است که یک فرد فرانسوی می سازد و این جامعه ایرانی است که فرد ایرانی می سازد.

شبح اندیشه

«شبح اندیشه، چنگ می نوازد در شهر» طوفانی سهمگین بر زمین غالب شده است، آشنا و از یاد رفته، طوفان اندیشه! تمام دانش های جهان، تمام دانش های کهن منسوخ شده و تمام دانش های نوین: دانش ریاضیات، منطق کوانتوم، علوم انسانی، معرفت هستی، هندسه ی…

شماره اول نشریه کمون ارگان پلاتفرم دموکراتیک جنبش ها و خلقهای ایران

برای دریافت نشریه اینجا کلیک کنید در این شماره میخوانید:  در ایران چه میگذرد؟ (بهرام رحمانی) بهاران خجسته باد (پیام پلاتفرم دموکراتیک جنبش ها و خلقهای ایران) نقش زبان در همبستگی خلقهای ایران (جلال سبزواری) نگاهی…