نشریه خیابان؛ شماره ۴

228
در شماره چهارم نشریه “خیابان” خواهید خواند:
  • “بژی شەیدایی” (✍ لاری)
  • “اعتراضات اخیر، جنبشی با تباری نوین” (✍ بابک مانوی)
  • “رستاخیز خورشید‌ها” (✍ سوشیانت)
  • “سیاست دموکراتیک و خیزش خلق‌ها؛ بنای استراتژی و تاکتیکِ ما” (✍ پژمان ابراهیمی)
  • “پروسه سرنگونی رژیم آغاز شده است!” (✍ بهزاد بارخدایی)
  • “نظر به آنکه انتقام گیرنده برخواسته؛ مرگ بر دیکتاتور!” (✍ وحید محمدی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.