نشریه خیابان؛ شماره ۷

235
در شماره هفتم “خیابان” خواهید خواند:
 • روز جهانی زبان مادری (سرمقالە)
 • مسئله دراویش و تنش‌آفرینی ناکام حکومت (احمد خاوری)
 • راه دور تهران به یاسوج! (یاسر رامندی)
 • ژنوساید و دزدی تا دل طبیعت(هژین سنه)
 • همبستگی مطالبات (دانیال پیروز)
 • فراگمنتی در باب چرایی زنانه بودنِ امرِ خلقت (وحید محمدی)
 • توطئه رفراندوم و فرجامِ تاریک آن (ابراهیم پویان)
 • موفقیت خودمدیریتی روژاوا و زوال احزاب کلاسیک ناسیونالیسم کُرد (ملک پیرخضری)
 • تعیین مزد هرساله، نمایشی از توحش رژیم اسلامی (بهزاد بارخدایی)
 • انقلاب اکتبر و مقابله با جنگ‌های امپریالیستی (رضا تابان)
 • یکپارچگی ملی و نقش روشنفکران (آنتونیو گرامشی)
 • شعر؛ “سایه روشن جنگل” (امیر پرویز)
 • شعر؛ “گم گشته است مفاهیم ابتدایی هستی در جهان دزد‌ها” (الیاس قنواتی-لاری)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.