عفرین را برای دولت فاشیستیِ ترکیه به کوبانی تبدیل کنیم!

پیام جمعی از فعالین کارگری درخارج از ایران

113

روز شنبه ۲۰ ژانویه ارتش ترکیه از طریق زمین و هوا و با استفاده ازنیروهای شبه نظامی ارتش آزاد سوریه تهاجم نظامی به کانتون عفرین در کردستان سوریه را آغاز کرد. یگان‌های مدافع خلق (ی‌ پ گ) از کشته شدن تعدادی از مردم در اثر بمبارانهای ارتش ترکیه خبر داد. سوریه سالهاست به محل تلاقی دولت های سرمایه‌داری جهان و منطقه تبدیل شده است و انواع دستجات نظامی ارتجاعی مورد حمایت دولت های امریکا و روسیه مردم سوریه را به خاک سیاه نشانیدهاند. دولت های ارتجاعی در منطقه، ایران، عربستان و ترکیه نیز در صف بندی های نظامی سوریه، اهداف خود را تعققیب کرده و میکنند. اکنون تهاجم نظامی ارتش ترکیه با استفاده از بیشترین تجهیزات و از زمین و هوا علیه کانتون عفرین و تبلیغات فاشیستی-ناسیونالیستی و مذهبی دولت ترکیه و در راس آن اردوغان، اهداف معینی را تعققیب می کند که تنها با اتکا به نیروی توده ای منطقه کردستان و به شیوه کوبانی می توان آن را خنثی کرد.

دولت اردوغان در ترکیه، با اتکا به صندوق بین‌المللی پول  درپیشبرد سیاست های اقتصادی سرمایه‌داری جهانی، چند صباحی سرمایه‌داری ترکیه را تحرک بخشید وبه الگویی برای دولت های سرمایه‌داری منطقه تبدیل شد. با خیزش کشورهای عربی زمان کوتاهی طول نکشید تا سیاست های اقتصادی دولت ترکیه که به وام های بانک جهانی متکی بود همچون حبابی ترکید و از دموکراتیزاسیون فرمایشی به اقتدارگرایی آشکار در داخل و خارج از ترکیه مبدل شد. ارتجاع داعش در منطقه که نقطه اتکای دولت فاشیستی ترکیه در بازسازی برای تقویت موقعیت داخلی و خارجی اش گردید  با استقامت کوبانی در مقابل آن و بیرون راندنش جایگاه دولت ترکیه را متزلزل ساخت. دولت ترکیه بعد از کودتا و نیز رفراندم اکنون در بحران سیاسی شکننده ای بسر می برد و حمله اخیرش به عفرین را در چنین مسیری می توان دید و بویژه استقلال مردم در کردستان یکی از مشکلات عدیده اش بوده و هست.

اتکای دولت ترکیه به ارتجاع فاشیسم مذهبی داعش ونیزفاشیسم ناسیونالیستی ترکیه در حمله به مردم کردستان در عفرین، که جامعه را به شیوه خود اداره می کنند در انطباق با سیاست های دولت های ارتجاعی ایران، عراق و سوریه و علیه مردمی است که در مناطق کردنشین زندگی می کنند. بی شک این تهاجم  توسط گرایش آزادیخواهانه در سراسر جهان محکوم شده و خواهد شد و چه بسا دولت ها را به قبول محکوم کردن آن وا خواهد داشت. انعکاس طبیعی حمایت بخش های عظیمی از مردم در منطقه و بویژه در ترکیه و نیز مناطق کرد نشین ایران و عراق و سوریه را در پی خواهد داشت و بی شک با بسیج توده ای در بعدی جهانی و اتکای منطقه عفرین به نیروی توده ای خود، این منطقه نیز برای دولت ترکیه همچون داعش درکوبانی تبدیل خواهد شد.

در مقابل تهاجم نظامی ترکیه به عفرین، با اتکا به استقامت توده ای همصدا شویم!

ژانویه ٢٠١٨

jamefaalinkargari@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.