دشمن به چه می‌اندیشد؟ 

388

مقاومت نیروهای مردمی در روژآوا (غرب کوردستان) و نیروهای دفاعی سوریه‌ی دموکراتیک در برابر ارتش  اسلامی و اشغالگر ترکیه  به رهبری اردوغان پیروزمندانه و سرافرازانه ادامه دارد. مقاومت فرزندان زحمت و کار، در برابر خون‌آشام‌ترین دیکتاتور زمانه یعنی اردوغان تجاوزگر بدان معناست که آنها از ارزشهای خود  قویاً دفاع بهعمل میآورند.

این جنگ، نبرد انسانیت با زشتی و  پلشتی و تجاوزگری  حاکمان خون و جنون خاورمیانه است، جنگی که از یکطرف مدرنترین  ارتش دنیا با حمایت قدرتهای پوشالی و استثمارگر بزرگ که لاف دموکراسی و حقوق بشر را نشخوار میکنند با مردمی زحمتکش و  ستمدیده، اما سرافراز و سربلند که تصمیم به انتخاب دیگری جز برده‌وار زندگی کردن اختیار کرده‌اند.

در هر صورت شکست و درماندگی نسیب متجاوزگران و رژیم فاشیستی ترکیه و ننگ و نفرین تاریخی از آن دولتها و نیروهایی است که از حمله و اشغالگری و زور گویی اردوغان حمایت  کردند و  می‌کنند و  ننگ سرافکندگی و سیاهرویی  نسیب  کسانی که  سکوت  پیشه کرده‌اند از جمله عشیره بارزانی و طالبانی مزدور. 

با شکست اردوغان و رژیم اشغالگر ترکیه در عفرین، نیروهای جهانی و منطقه‌ای همچون کرکس بر لاشه‌ی ترکیه فرود خواهند آمد. این صحنه‌ای است که به زودی همگان شاهد آن خواهند بود. نیروهای  مقاومت روژآوا چنان در کسب حقانیت سیاسی خود از مرزهای معمول مبارزه جلو افتاده‌اند که ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍی عقب کشیدن راهی ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. آنها یا ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ کلی ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ. این جنگ نقش و جایگاه شورشها، خیزشها و حرکتهای مردمی در خاورمیانه را تعیین خواهد کرد؛ در صورت شکست باید برای ده‌ها سال فاتحه‌ی جنبشهای انقلابی، مردمی و دموکراتیک را خواند و دولتها چنان وحشی و سرمست از قدرت و خونخواری می‌شوند که اجازه هیچگونه خیزش جنبش مردمی را نخواهند داد و آنرا با وحشیانه‌ترین شیوه‌ها سرکوب خواهند کرد.

اما در  صورت پیروزی، نقطه‌ی امید، اتکا و الگویی برای همه حرکتهای انقلابی و رادیکال در منطقه و آینده خواهد شد. مردم  رنج دیده‌ی کردستان علیرغم سرکوبها، آوارگیها و رنجهای فراوان ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه‌ها ﺑﻪ سرگذشت و آینده‌ی خود که همانا حق تعیین سرنوشت است ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ مانده  و خواهند ماند، چرا که با عریانترین تجربه‌های زیست سیاست عصر خود مواجه بوده‌اند. به همین دلیل ﺳﺎﺯﺵ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و هر چه رنج و ستم عریان باشد، مقاومت در برابر آن است که ﺑﻘﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ می‌کند.

ﺯﻭﺍﻝ، ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ  و به عقب راندن مردم کردستان  بیﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؛ خواب و خیالی بیش نیست و در هر شرایط سخت و سیاهِ تاریخی آنرا به اثبات رسانده اند،  آرزوی سرکوب خواستها و مطالبات انسانی آنها تا اکنون ناممکن بوده است و هر چه خشونت بر آنها برهنه‌تر و عریانتر و وحشیانه‌تر عمل کرده باشد، به همان اندازه شوق زندگی و مبارزه در آنان نمایانتر می‌شود.

 تفنگ و گلوله‌ها را همیشه در زمین می‌کارند تا  در مواقع ضروری  از آنها  گل و گندم بچینند و چون  دشمن در تیررس آنها  قرار گیرد، از لوله تفنگشان ترانه و سرود مقاومت فوران خواهد کرد.

دشمنان باید بدانند شکست برای مردم حق طلب و زحمتکش کردستان  بی‌معنی و بی‌مفهوم است و بهتر است نقشه‌های شومشان را به زباله‌دان تاریخ بسپارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.