اردوغان و تجاوز به عفرین

405

اردوغان به عفرین تجاوز کرد با عملیاتی به نام شاخهٔ زیتون؛ شاخه زیتون چه نام تلخ وگزنده‌ای دیگر در ذهن میلیونها کرد در سراسردنیا، شاخهٔ زیتون نه سمبل صلح بلکه نماد تجاوز و خیانت است. خیانت تمام دنیا، تمام مدعیان حقوق بشر، تمام دمکراسی‌خواهان دنیا، همه و همه به کوردها، به پیشمرگه‌های که تا همین حالا هم در برابر داعش سینه سپر کردند و پیشمرگ دنیا شدند تا زمین در سیاهی و ظلمت گم نشود. همه در مقابل اینها روسیاه شدند. روسیاه بمانید ای شمایی که از دمکراسی و حقوق بشر فقط اسمش را یدک می‌کشید.

این اولین بار در تاریخ نیست که به کوردها خیانت شد. وقتی صدام بزرگترین فاجعه شیمیایی دنیا را در حلبچه رقم زد، باز هم مدعیان حقوق بشر سکوت کردند. وقتی انفال کوردها هیچگاه پیگیریی نشد و هیچگاه کسی از آن به عنوان نسل کشی یاد نکرد یا شاید هم در سازمان ملل کسی حتی اسم انفال را هم نشنیده باشد، به کوردها خیانت کردند.

در توافق الجزیره به کوردها خیانت کردند. در برگزاری رفراندوم کردستان به کوردها خیانت کردند. در توافقنامهٔ لوزان و… و… و… خیانت. لطفا تاریخ را ورق بزنید، آنگاه خواهید دید که سیاست منفعت طلبی یک جانبه چنان ایدولوژ ی کثیفی است که همه سکوت میکنند؛ مبادا هم‌پیمانشان در ناتو دل آزرده شود.

اینکه اردوغان انسانی است که با افکار بنیاد گرایانه‌اش می‌خواهد دوباره سلسله نابود شده عثمانی را احیا کند بر کسی پوشیده نیست، ولی به رغم این آگاهی چون عضویت حال حاضرش در ناتو بیشتر منفعت دارد، دول هم پیمانش در برابرش سکوت می‌کنند؛ مبادا اردوغان درب مرزهایش را باز کند و اروپا پر از آواره‌ها عفرین و شنگال و کوبانی و سوریه و هزاران آوارهٔ از خانه رانده شده، شود.

اردوغان سگ نگهبانی است که حال هوس گوشت قربانی کرده. پس بگیر؛ این هم عفرین با تمام جانش در مقابلت، بدر، بکش و ویران کن. فرق نمی‌کند تو کجا را می‌زنی؛ خانه پیرزن را که با نوه‌هایش تنهاست یا بیمارستان و یا مدرسه را. تو مارهای روی دوشت را آرام کن، ما خفه می‌شویم. دول متحد چشمانشان را می‌بندند؛ تو نگران زیادی خواهی هایت نباش. ولی، ای ضحاک دوران بدان، بلاخره کاوه به خونخواهی تمامی جوانان از دست رفته‌اش بر می‌خیزد و رو سیاهی می‌ماند بر چهرهٔ مدعیان دمکراسی و حقوق بشر هر چند که حقوق بشر مدتهاست که رو سیاه آزادی و دمکراسی مانده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.