دستمزد کارگران برای سال ۹۷ و چند معادله تاریخی و ریاضیاتی ساده

296

پس از تصویب حداقل دستمزد برای سال ۹۷ از طرف شورای تعیین دستمزد کارگر که نمایندگان مستقل کارگری در آن مشارکتی ندارند و همچنین تصویب حقوق بیست و چهار میلیون تومانی برای کارگزاران دولتی چند معادله جالب بدست می­آید.

دقت کنید! مدیران ماهیانه ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت خواهند کرد و کارگران تنها ۱ میلیون و صد هزار تومان. این یعنی دستمزدیک روز مدیر برابر است با دستمزد یک ماه کارگر. با این تناسب، دستمزد یک سال مدیر برابر است با دستمزد ۳۰ سالِ یک کارگر.

پس مدیر نسبت به کارگر در یک سال بازنشست می­ شود. اگر طبق همین معادله مدیر برای بازنشستگی ۳۰ سال کار کند، کارگر باید برای این امر ۹۰۰ سال باید کار کند. اینگونه تصور کنید اگر یک کارگر از زمان جنگ­های صلیبی کار خود را شروع کرده باشد و یک مدیر از زمان انقلاب ۵۷ ایران، تقریباً در میزان دستمزد دریافتی در ۳۰ سال برابر خواهند بود.

معادله­ های عجیبتر دیگری نیز می توان بر این معادلات اضافه کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.