جامعه،شخصیت،زن

327

شخصیت افراد از کودکی شکل می گیرد و پایه ای ترین سازنده شخصیت، اجتماع است.

این جامعه فرانسوی است که یک فرد فرانسوی می سازد و این جامعه ایرانی است که فرد ایرانی می سازد.

از لحظه تولدت که نخستین صداها را می شنوی و تصاویر را میبینی شخصیت و مفاهیم در حال ساخته شدن هستند.

در جامعه ایرانی از زمانی که متولد می شوی در بیخ گوش تو اذان می گویند ، دین است و داستان و خود آزاری ، و آنچه می آموزی و می بینی محدودیت است و بس.

اگر زن باشی تو را نمادی از ننگ و شرم می دانند تا زمانی که تو را به شوهر بسپارند .

از همان کودکی تو را از هر گونه ارتباط با پسران محروم می کنند و حرکات و زندگی تو در کل خط قرمزی پی در پی است.

تو دشمن مردان می شوی و مردان دشمن تو .

مدام از پاکی و عفت برایت می گویند که همان زن بودن توست و بردگیت را با پاکی و حیا توجیه می کنند.

این بی خردان از تو می خواهند تا کودکان تو هم بهمین شیوه ادامه دهند تا بردگی زنان پایدار شود.

چرا که اینان بیمارند و خود آزار.

از تو می خواهند که تا زمان ازدواج باکره باشی و تو را چون جنس کادو شده و دست نخورده به مردی برسانند که هیچ کدام از این محدودیت ها را نداشته است.

و این پایان کار نیست و این پایان رنج نیست ، بلکه تازه ابتدای شکنجه و کابوس است ، ابتدای حکومت مردیست که تمام وجود تو را می خواهد باز در مالکیت بگیرد و روز تو را به شب تبدیل کند ،

چرا؟

چون خود او نیز در همین جامعه پرورش یافته و قدرت هم لذت بخش و ناتمام است.

حال با این ترتیب آیا تو یک بازیچه بی اختیار نیستی؟ چه کسی جز تو می تواند حق خود را بگیرد؟

دشمنان حقوق زن چند چیزند که باید آنها را بشناسی:
۱. مردسالاری
۲. ادیان
۳. نادانی و نبود آگاهی از حقوق زن
۴. ضعف و سستی ، مبارزه نکردن

فکر و جسم خود را قوی کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.