بیایید علیه این ستم بخروشیم!

202

تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر به ما نشان داد کە این رژیم تا چه اندازه نسبت به اعتراض و صدای مردم مثل همیشه بی‌تفاوت بوده و مطلقا هیچ‌ ارزشی قائل نیست.

با توجە به اینکە در طول این مدتی که رامین در بازداشت بسر برده است، بسیاری از مردم جامعه و همچنین فعالان سیاسی و مدنی با رامین و خانواده‌اش همراه بودند و هستند. حتی دایه شریفە (مادر رامین) در طی نامه‌ای کە به آنگلا مرکل نوشتە بود از ایشان خواسته بود کە پادرمیانی کند.

با توجە به کمپین‌های متعددی که انسانهای آزاده برای حمایت از وی تشکیل دادند و هشتگهای فراوانی کە در تویتر و فیسبوک گذاشتند و هر راهی کە به نظر می‌رسید برای نجات جانش، دریغ نکردند، اما چنین به نظر می‌آید که این رژیم مستبد تسلیم خواست عمومی مردم برای نجات جان رامین نشد.

بدون تردید این حرکات مردمی و انسانی در کشوری آزاد و لیبرال نتیجە‌ای مثبت در پی می‌داشت، ولی از رژیم دیکتاتوری مثل ایران، رژیمی کە چهار دهه از طریق سرکوب و اعدام جواب اعتراض مردم را داده است، بیشتر از این انتظاری نیست.

تنها گناە رامین این است کە نمی‌تواند مانند بسیاری از انسانهای آزادیخواە در برابر این همه ظلم و ستمی کە در جامعه رواج دارد، سکوت کند. آیا عدم رضایت از اوضاع کنونی و واکنش نسبت به آن باید حکمش اعدام باشد؟!

راستی حکم آقازاده هایی کە در اختلاس غرقند و دارایی کل جامعه را بالا می‌کشند و به آسانی از ایران خارج می‌شوند، چیست؟ حکم بی‌مسئولیتی مسئولان در قبال مردم زلزله‌زده‌ی کرمانشاە چیست؟

حکم نیروی انتظامی کە بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی و اساسا بطور غیرقانونی روزانە کولبران کوردستان را هدف تیراندازی مستقیم قرار می دهند، چیست؟!

در این لحظه‌های حساس هم کە پایه‌های رژیم از هر سو به لرزه درآمده، تنها سلاح این رژیم برای مرعوبسازی مردم، همین اعدام است. اما چیزی کە حائز اهمیت است از این به بعد، واکنش ما نسبت بە این حکم است کە نباید مسکوت و بی‌تفاوت بود. اگر امروز در برابر این بی‌عدالتی سرمان را خم کنیم، فردا و پس فردا شاهد دستگیری و اعدام بیشتر مردم برای پاسخ به هر اعتراضی خواهیم بود.

پس بیایید همه با هم و یکصدا در برابر این حکم رامین حسین پناهی بایستیم و نگذاریم دایه شریفه‌ی عزیز بار دیگر در غم از دست رفتە‌ی پسر دیگرش سوگوار شود. ئبیایید صدای نه به اعدام رامین را جنبش نه به اعدام تبدیل کنیم که به وسعت کل جامعه باشد و بنیادهای این رژیم مستبد را از ریشه بلرزانیم!


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.