ریشه‌های پدیده‌ای بنام کولبری

دقایقی سفر در دنیای جهنمی کولبران

304

 

جهان کولبران پر از پرسشهای بی‌پاسخ است. پرسشهایی که شاید پاسخ به آن هم به همین سادگی هم نباشد. آنها در دنیای جهنمی‌ای بسر می‌برند که نه تنها کار و زندگی، بلکه کاوش در آن هم دشوار و پرمخاطره است. با این وجود باید روی مهمترین ابعاد و جوانب این دنیای جهنمی پرتو انداخت و وجدانهای خوابیده را ناچار به سفر در آن کرد تا بدانند، بسیاری از کالاهایی که در خانهٔ خود از آن استفاده کرده و لذت می‌برند بر دوش این کولبران حمل و از کمینهای قاتلین و آدمکشان حکومتی رد شده تا به دست آنها رسیده است.
چه بسا بسیاری از همین کالایی که همه در خانهٔ خود از آن استفاده می‌کنیم بر دوش کولبری حمل شده باشد که بدست پسر سرباز یا پاسدار همان خانواده کشته ‌شده باشد، و خود زمانیکه به مرخصی می‌آید از فیض این کالا لذت می‌برد. شاید هم همین سرباز یا پاسدار که دستش به خون کولبران سرخ است، بعد از پایان دورهٰ سربازی یا حتی در دورهٔ مرخصی‌اش از نبودن کالای مورد نیازش شاکی است، بی‌خبر از اینکه خودش کولبری را کشته‌ است یان اسبها و قاطری را کشته است، که همان کالا را بر دوش حمل می‌کرد تا آن را برای تاجری به بازارهای بحران زده و تحریم شدهٔ ایران برساند.
حال ببینیم کولبر واقعا کیست؟ چطور است برای تأمین لقمه‌ای نان و امرار معیشت، چیزهایی که حقوق ابتدایش هستند، بناچار حاضر است وارد هزار توی پر از کمین شود و هر لحظه در خطر مرگ باشد؟ او واقعا کیست؟ قاچاقچی یا قهرمان؟! آیا کولبران مورد ظلم و استثمار قرار می‌گیرند؟! آیا کولبران خسته نمی‌شوند؟! بیمه لازم ندارند؟! و در نهایت آیا نمی‌شود شغل دیگری داشته باشند؟! و بسیاری سوال دیگر …

یکی از وظایف دولت که در اصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است:
’پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است.‘
دروغی در جهت آرایش کردن قانون اساسی در مناطق موسوم به مناطق مرزی و کوردستان، و عدم وجود هر گونه زیرساخت اقتصادی و کارآفرینی و عدم توجه دولت و حتی زمینه‌سازی دولت برای ایجاد فقر گسترده و سیستماتیک مسبب اصلی پرداختن مردم به کولبریست.
کولبران روزانه کیلومترها رو با پای پیاده با کوله‌ی سنگین در محیط خشن کوهستانی برای بدست آوردن پول ناچیزی طی کرده تا بتوانند خرج خانوادشان را تأمین سازند. آنها طبق قانون مجرم به حساب می‌آیند و ماموران حق تیراندازی مستقیم به سوی آنها را دارند.
جامعهٔ آماری درگیر تهیهٔ یک نمای کلی از کولبری و تأثیراتش به جامعه هستند که نتیجهٔ تلاششان نشان داده است که بعلاوهٔ دهها هزار کولبر، هزاران فروشگاه و صدها بازار وابسته به کالای کولبران وجود داشته با با یک حساب سرانگشتی می‌شود پی برد که حداقل دو، سه ملیون انسان از نظر شغلی وابسته به پدیدهٔ کولبری وجود دارند. این در حالی است که طبق اعتراف مسئولین ۸۰ درصد قاچاق کالا از طریق معابر و دروازه‌های قانونی با کانتینر و با جانب سرمایه‌داران حکومتی و غیرحکومتی و با مشارکت مسئولین اداری و حکومتی صورت گرفته که از بازارها را کنترل می‌نمایند. این نیز بدون کوچکترین خطر با کمک و آوانس خود دولت به قاچاقچیان حکومتی یا به زبانی ساده‌تر در واقع خود ’دولتی‌ها‘!
کمتر روزی است که اخبار بە تاراج بردن اموال کاسبکاران، قتل عام اسبهایشان، آتش زدن کامیونهای باربر آنها، زخمی کردن و کشتن کولبران و کاسبکاران با شلیک مستقیم از طرف نیروهای سپاە پاسداران و هنگ های مرزی منتشر نشود. بنابر آمارهای ثبت شدە در کانال تلگرامی کولبرنیوز، طی سال ١٣٩۶ بیش از ٢١۵ کاسبکار و کولبر قربانی سیاستهای امنیتی حاکمیت ایران شدەاند. ١۴۵ نفر مجروح شدە و ۶٨ نفر جان باختەاند کە از این تعداد ٧٧ نفر با شلیک مستقیم جمهوری اسلامی زخمی یا بە قتل رسیدەاند. حدود ٢٨ کولبر و کاسبکار براثر انفجار مین و تعقیب و گریز مامورین رژیم معلول و مصدوم شدەاند. کولبرانی که پدر بودند، برادر بودند، معشوق بودند، کارگر بودند و انسان بودند.
هر بار کە مردم زحمتکش اعتراضاتی را آغاز می کنند، حاکمیت فورا بە اضطراب افتاده و بر روی بازگشایی گذرگاههای مرزی، سازمان دادن کولبری و طرحهای تحقیرآمیز دیگر مانور می‌دهد. اما آنچە کە واضح و واقعی است این است که تا بیکاری، محرومیت کوردستان از داشتن مراکز صنعتی و تولیدی، تبعیض و حاکمیت مافیایی بر اقتصاد ایران رفع نگردد، کولبری بعنوان پدیده‌ای تابعِ آن و تنها منبع درآمد و معیشت قشر محروم جامعهٔ کوردستان ادامە خواهد داشت و در سال جاری کشتار این طبقەی زحمتکش سیر سعودی بە خود خواهد دید.

کولبری یک پدیده مهندسی شدهٔ از سوی حاکمیت نظام حاکم برای استتار قاچاق حکومتی است. کشتار کولبران در واقع چیزی نیست بجز فضل فروشی این نظام تبهکار و فاسد به اذهان خفتهٔ جامعه برای جلوه‌نمایی صداقت دروغین خود که گویا با پدیدهٔ قاچاق برخورد جدی و قاطعانه می‌شود، در حالیکه این برخورد نه جدی و نه قاطعانه، بلکه غیراخلاقی و جنایتکارانه است از این رو که آنها با نظام گندیدهٔ سرمایه‌داری آنهم از نوع مافیاییِ حکومتی، پدیدهٔ کولبری را مهندسی و ایجاد نموده و برای خودنمایی محرومترین انسانهای جامعه را که به آن مبتلا گشته‌اند قتل عام می‌کند. این تنها نوع دیگری از تعرض بە انسانیت و کرامت انسان است. کولبری شغل نیست، بلکە یک غدهٔ سرطان اقتصادی است که در نتیجۀ تبعیض و نابرابری اجتماعی و طبقاتی از سوی حاکمان سرمایهٔ ایران هدفمند بر طبقە کارگر کوردستان تحمیل شدە است. این معضل تنها با اتحاد سازمان یافتە آگاهانەی رادیکال کل جامعهٔ و سازمانیابی اکثریت عظیم مردم زحمتکش ریشە کن خواهد شد. تحمیل حقارت و فقر تنها استعداد این سیستم پر از پارادکس و ضد انسانیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.