ارزشها و انحطاط اخلاقی

273

آیا ارزشها رنگ می بازند؟
یا خواسته و ناخواسته
در سراشیبی انحطاط اخلاقی قرار گرفته ایم؟
زمانی از بحران سخن می گویم فکرمان را بر کدام بحران متمرکز می کنیم
بحران آب،اقتصاد،نفت صنعت،معدن ،بیکاری و…….ـ
هیچگاه فکر کرده ایم خطرناکترین و نابخشودنی ترین پدیده ی آسیب های اجتماعی که زیر بنای خانواده را می خشکاند بحران اخلاقیست؟
جامعه ای که دچار بحران اخلاق می شود پایه های خانواده آرام آرام موریانه وار از درون تهی میشود و تعادل و امنیت در جامعه از بین می رود.

بحران اخلاق چون بیماری واگیر دار تمام بحران های اجتماعی را در بر می گیردو فضیلت و کرامت انسانی اخلاق را در خود غرق می کند.
متاسفانه امروز شاهد سستی زیر بنایی اخلاقی در چار چوب بنیادی خانواده ایم که مقدس ترین مکان به حساب می آید
آیا تعهد زناشویی مختص دفتر چه های ازدواج است یا در قلب ودرون؟
داشتن فرند (بقول خودشان)برای زنان و مردان متأهل کلاس به حساب می آید یا سقوطی ست در سراشیبی انحطاط؟
زنی که عشوه و دلبری هایش را در مکا نهای عمومی برای دوست کذایش به نمایش میگذارد
اقایی که دوستت دارم هاو نجواهای دروغین عاشقانه را با دادن پول های هنگفت به معشوقه اش می خرد تعهد و امضا در دفترچه ازدواج چه معنایی پیدا می کند
جذابیت ها ی تصنعی و اغراق امیز معشوقه ها ،عشوه های دروغین در ازای هدیه و پول چه اندازه جسم و روحمان را سیراب می کند فاحشگی جسم و روح چه فرقی با هم دارند؟
یکی احساس را بدروغ می فروشد و یکی هم میخرد پایانش کجاست؟ سستی بنیان خانواده ،ناهنجاریهای اجتماعی ،فرزندان طلاق، بی بند و باری و نا امنی جامعه ، بساط های پای منقل ها سر در گمی کودکان ، پوچی ازدواج ، ارزش ازدواج و زناشویی در مادیات ،بی اعتمادی در کانون خانواده.و……….
آیا الگوی ما فیلم های تجاری هستند ؟
آیا زندگی زناشویی فیلم است ؟
ایا تعهد در دفتر چه های ازدواج و امضایی ست یا قلبی؟

متاسفانه وقتی بحران اخلاقی بر فضای سیاست سایه می اندازد بیشک در خانواده بی تاتیر نخواهد بود
براستی فضیلت و کرامت اخلاقی را در کجا گم کرده ایم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.