تاسیس کمیته اضطراری حمایت از روژآوا

293

بیست اندیشمند تراز اول علمی و آکادمیک جهانی از جملە نوام چامسکی، دیوید هاروی، شارلوت بانچ، کوین آندرسن، دبی بوکچین، دیوید گرابر و… کمیتەای را برای حمایت از روژئاوا تشکیل دادەاند و اولین فراخوان خود را منتشر کردەاند.
در این فراخوان پس از اشارەای مختصر به پیشینه مبارزه کردها علیه داعش و نقش آنها در تضعیف آن از جمله تسخیر پایتخت دولت اسلامی توسط کردها، به اقدامات متقابل ترکیه اشاره شده است که بلافاصله پس از این شکستهای داعش، سیاستهای خصمانەاش علیه کردها را شدت بخشیدە و حتی به حمله و تجاوز نظامی هم متوسل شدە و اکنون کانتون عفرین را هم اشغال کردە است.

اعضای کمیته اضطراری حمایت از روژئاوا از ائتلاف ضدداعش خواستەاند که:
-تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه مقامات ترکیه وضع کنند.
-فروش و ارسال اسلحه از سوی اعضای ناتو به ترکیه را ممنوع کنند.
-بر لزوم حضور هیات نمایندگی روژئاوا در مذاکرات صلح سوریه تاکید کنند.
-حمایتهای تسلیحاتی از نیروهای سوریه دمکراتیک را ادامه دهند.

در پایان این بیست شخصیت علمی از سایر همفکران و فعالین سیاسی خواستەاند که به کمپین آنها بپیوندند تا آمریکا و متحدانش از سکوت خود و حمایت ضمنی از تجاوزات ترکیه دست بردارند و صلح و آرامش به مناطق روژئاوا بازگردد.
اعضای کمیته اضطراری حمایت از روژئاوا با معرفی وب سایتی و فراهم کردن امکان ارتباط با کمیته، برای انجام اقدامات بیشتر اعلام آمادگی و تقاضای همکاری کرده اند.

وبسایت

www.defendrojava.org

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.