اطلاعیه فرزندان انقلابی کاوه در همسبتگی با اعتصابیون بانه

xiaban-خیابان-بانه-اعتصاب
365

خیابان؛ همواره یکی از سیاست های جمهوری اسلامی ترویج گرسنگی در روژهلات کوردستان به عنوان یکی از ثروتمندترین بخش ها از لحاظ طبیعی بوده است. این سیاست نه فقط در قبال خلق کورد روژهلات، بلکه در احواز (به عنوان یکی از مناطق دارای ثروت طبیعی نفت و گاز) و دیگر نقاط ایران نیز به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده اجرا میشود.

سهم خلق های ایران از ثروت طبیعی خود فقط به غارت رفتن آن توسط حکومت مرکزی و گرسنه-وابسته شدن است. نبود شغل مناسب، افزایش تورم، رکود اقتصادی، نبود کارخانجات صنعتی و ترویج ظلم و ستم، خلق روژهلات را مجبور به تن دادن به شغل‌های طاقت فرسایی نظیر کولبری در شرایط سخت کرده است، تا بلکه بتوانند به دور از وابستگی به حکومت مرکزی و مزدوری روزگار بگذرانند. این امر را می‌توان تحت عنوان “مقاومت خاموش” که نوعی از مبارزه برای بقای شرافتمندانه است معرفی نمود.

اما در شرایط اقتصادی سخت کنونی، دولت اقدام به مسدود کردن مرزها و قطع کردن آخرین آبراهه زندگی خلق روژهلات نموده است. در این راستا خلق قهرمان روژهلات و به خصوص شهرهای بانه و جوانرود دست به اعتصاباتی گسترده زده که تا کنون با بی توجهی مسئولین نظام رو به رو شده است.

اما نمی‌توان چشم بر حقیقت بسته و سکوت کرد، چرا که این دوای درد نیست. زیر بار ظلم دیکتاتوری رفت و از حداقل حقوق خود نیز درگذشت، درحالی که مرکزیت قدرت و ثروت هر روز چاقتر می‌شود.

در همین راستا ما سلام و درودهای انقلابی خود را به خلق بانه تقدیم کرده و از اعتصاب قهرمان این خلق با نهایت افتخار حمایت میکنیم.

از این روی وقت آن رسیده که تمامی خلق روژهلات و خلق های ستم دیده ایران در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود با خلق دادخواه بانه، همچون کاوه آهنگر همراه شوند و فریاد دادخواهی سر دهند.

درود بر خلق روژهلات

زنده باد انقلاب ستم دیدگان

زنده باد اعتصابیون کوردستان

 فرزندان انقلابی کاوه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.