مهیار احمدی به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد

185

خیابان؛ مهیار احمدی که در بهمن ماه سال گذشته توسط سازمان اطلاعات بازداشت شده بود، روز گذشته با رجوع به ادارهامور قضایی و اجرای احکامبه زندان مرکزی سنندج جهت سپری کردن حکم زندان سه ماه منتقل شد.

از جمله جرایم مهیار احمدی فعالیت‌های اجتماعی ای نظیر مشارکت در جنبش اجتماعی کولبران است.

نامبرده فارغ‌التحصیل رشته‌ی کامپیوتر دانشکده‌ی یزدان‌پناه بوده و مطابق حکم مراجع قضایی همچنین از حق تحصیل نیز محروم گشته است.

لازم به یادآوری است که کولبران قشر وسیعی از جامعهٔ کوردستان هستند که از سوی نظام حاکم بطور مهندسی‌شده و با اعمال محرومیت وسیع اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده است. کولبران بارهای سنگین را از یک سوی مرز به شوی دیگر بر دوش خود در ازای مزد ناچیز حمل می‌نمایند. نیروهای مرزی نظام روزانه به آنها هجوم برده و آنها را به قتل می‌رسانند.

در این اواخر شهر بانه در کوردستان در اعتراض سیاست مرزی نظام در اعتصاب عمومی طولانی‌مدت بسر برده است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده و هنوز نیز به اَشکالی ادامه دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.