برای کودکان مین

247

اینجا جنگ هنوز ادامه دارد
و هر روز کودکی از من دست ندارد
کودکی از من پا ندارد
هر روز تکه‌ای از من کنده می شود
یک انار
لبخندی
که
پای بلوطی چال می شود
ما به چهار شنبه باز نمی شویم
و تمام امروز یادمان رفته بود
یادمان رفته بود
در این سرزمین جنگ هنوز ادامه دارد.

محمود محمودی شاعر خیابان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.