بازداشت عرفان رشیدی جرقه آتش به جان جنگل های سرسبز و سر بلند است

372
روز گذشته، چهارشنبه برابر با سیزده تیر ماه، بار دیگر آتش به جان جنگل و مراتع اورمانات در نزدیکی پاوه، واقع در روستای «نوریاب» افتاد و بخشی از آن را به دود و خاکستر مبدل ساخت. اما در بهت و تعجب مهار کنندگان آتش، جای کسی که قبل از همه در این مهار آتش فعالیت و کار می کند، خالی بود. کسی که جای پایش بدون عکس های سلبریتی در جای جای کوهستان های اورمانات در مهار آتش پیدا بوده است.
اکنون برای همه این پرسش پیش آمده است که عرفان رشیدی این انسان آرام  و خوش قلب و فعال کجاست؟! زیرا در هر آتش سوزی که در کوه های اورامانات روی داده است، حضور زنده فعال و پویا داشته و پیشاپیش همه، شخصیتی با انگیزه حتی برای محیط بانان و فعالان مردمی و انجمن های زیست محیطی در مهار آتش و نجات حیوانات اهلی و وحشی و مداوای آنها بوده است. انجمن زیست محیطی ژیوای پاوه او را منتخب مناسبی در اداره کار زیست محیطی دانسته و رای اعتماد به وی داده اند. زیرا بر همگان آشکار بوده وی کارنامه موفقی در راستای محیط زیست  داشته است. اما او اکنون در نیمه شب ۱۳ تیر ماه، ساعت یک و سی دقیقه از خانە اش توسط مقامات امنیتی دستگیر می شود. در این سرزمین با کسی که تلاش دارد خشنونت و بی عدالتی و آتش را مهار کند، این گونه رفتار می شود.
جای تامل دارد و باید گفته شود  عرفان رشیدی چنان عشق به انسانیت در او نهفته و ماهیت یافته که با گذشت از زندگی شخصی و با عاطفه عمیق انسانی در اولین روز #زلزله سرپل ذهاب و قصرشیرین و با دایر نمودن کمپ همکاری و همیاری به زلزله زده گان، پل اعتماد بسیار خوبی بین زلزله زده گان و مردم داوطلب کمک کننده بوده و تا واپسین روزهای بحرانی، در آنجا کار و فعالیت داشته و اعتماد همگانی را ایجاد نموده بود. او به یکی از چهره های آشنا و مورد اعتماد تبدیل شد.
بی شک عرفان رشیدی این انسان آرام و خوش قلب ،فعال زیست محیطی و کارگری گم شدنی نخواهد بود و غیابش برای انسان های شرافتمند و آزادیخواه و هواداران زیست محیطی و کارگری تاثر انگیز خواهد بود و خشم فرو خورده را عمیق تر خواهد کرد. ما معتقد هستیم جای این انسان شریف و فعال زندان و اسارت و ترساندن نیست، بلکه تشویق و ترغیب و قدرداتی از وی را می طلبد. ما بدون هیچ عذر و بهانه ای بازداشت این فعال  زیست محیطی  را محکوم کرده وخواستار آزادی فوری ایشان هستیم.
 جمعی از فعالان زیست‌ محیطی و کارگری
۱۴/ ۴ / ۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.