پاسخی به کارمند بی‌بی‌فاشیسم (بی‌بی‌سی)، علی علیزاده

918
بیان فاشیستی علی علیزادە خطاب بە پروفسور کوچر بیرکار

خیابان؛ در چند روز گذشتە آقای کوچر بیرکار پروفسور کورد و استاد دانشگاه کمبریج توانست یکی از جایزە‌های فیلدز را بدست بیاورد کە بە نوبل ریاضیات معروف است. آقای کوچر بیرکار طی پیامی اذعان نمودند کە خوشحال هستند کە با بدست آوردن چنین جایزەای دل بیش از چهل میلیون کورد را شاد کردە است، پیام ایشان موجبات حملات متعددی بە شخص  وی و از سرگیری تنش‌های اتنیکی و موضعگیری پان‌ایرانیستهایی را با خود بهمراه داشت کە تلاششان در راستای انکار هویتهای ملی ایران و تقلیل دهی آن بە ملیتی جامع تحت عنوان ملت ایران است کە با ملت فارس تداعی می‌شود و بر اساس آن ملتهای دیگر ساکن این جغرافیا از حقوق ملی خود برخوردار نبودە و هرگونە ابراز هویت ملی توسط اشخاص و شخصیتهای دیگر مورد حملە این اندیشە قرار خواهد گرفت. متن پیش روی پاسخی است بە اظهارات علی علیزادە در مورد تغییر نام آقای بیرکار کە از دیدگاهی شونیستی، کوچر بیرکار را مورد حملە قرار دادە و ایشان را بعنوان خائن بە ایران و ایرانیان معرفی نمودە است.
حال آقای علی علیزاده، کجای دنیا تغییر اسم را خیانت می‌دانند. کوچر یک اسم کوردیست و اگر شما کورد را ایرانی می‌دانید باید درک می کردید که تغییر از یک اسم ایرانی به یک اسم ایرانی دیگر خیانت نیست، و اگر هم کرد را ایرانی نمی‌دانید که اصلا کل قضیه‌ای که مطرح کرده‌اید از اساس پوچ است. ولی شما و همفکران فاشیستتان، ایرانی را صرفا فارس‌ها می‌دانید و لاغیر.
لازم به ذکر است یکی از کسانی که فامیلیش را از یک اسم ایرانی و از قضا فریدون هم بوده به یک کلمه غیرایرانی تغییر داده و هم اکنون رئیس جمهورتان است و براش  بنفش و بعدا قهوه‌ای شدید و هیچگاه اعتراض نکردید. لابد تغییر اسم از ”ایرانی“ به عربی لاایراد است، تنها به کوردی تراژدی است. جداً اگر برای اسم‌های ایرانی دلتان می‌سوزد، به این هم توجه می‌کردید و حداقل از خودتان شروع می‌نمودید و  نصف علی‌های اسم و فامیلیتان را عوض می‌کردید.
منظورتان از این سفسطه چیست که ملتی خون داد تا صدام مریوان را حلبچه نکند. این جنگ را هیچگاه ملت کرد نمی‌خواستند و همانطور که در خاطرات افرادی چون آیت‌الله منتظری دیدیم تهدیدهای حکام ایران باعث عکس‌العمل وحشیانه صدام شد وگرنه جنگی در نمی‌گرفت تا امروز یکی مثل شما منتش ”امنیتش“ را بر کورد بگذارید.
آقای علیزاده این کدام امنیتی است که ملت کرد در سالهای جنگ بسیار بیشتر از صدام، توسط خلخالی و دیگر همفکران شما شهید شدند. لازم دیدم بدانید آن زمان که شما با فراغ بال در حال لی لی کردن و خاله بازی بودید روستایی که کوچر در آن زندگی می‌کرد شیمیایی و حلبچه شد، ولی فاشیستهایی مثل شما هیچگاه درد و عذابی که این ملت در آن سالها و در طول تاریخشان کشیدند را درک نکردید و نخواستید ببینید.
و اما در مورد تحصیل رایگان، صدها و هزاران بار بیشتر از هزینه‌ای که کوچر در آن ۱۶ سالی که -پای پیاده چند کیلومتر را در میان برف و باران و گل و سرما و گرما و شیمیایی و بمباران و توپ باران همراه با تعدی سپاه و همفکرانتان  طی می‌کرد تا به مدرسه برسد- برای این آب و خاک داشته، طلب دارد.
شمایی که امروز چرتکه به دست بالا سر نابغه کورد ایستاده‌اید و هزینه تحصیلیش را طلب می‌کنید باید بفهمید که تحصیل در کوردستان آنهم در آن سالها خیلی با تحصیل رانتخوارانی مثل شما فرق داشته است. باید اینها را پیشتر می‌فهمیدید ولی من به ناچار خواهم گفت. خیلی وقتها حتی دانش آموزان خودشان نفت و هیزم از خانه می‌آوردند که گرم بمانند.
خیلی وقتها حتی کتاب درسی هم به دانش آموزان نمی‌رسید. و حتی بسیار پیش می‌آمد که یک معلم در مقطع راهنمایی کل کتابها را تدریس می‌کرد.
و اما مضحک تر از همه، امنیتی است که گفته‌اید. دیار کوچر همواره امنیت داشت تا زمانی که شما و همفکران شووینیست شما به آن قدم گذاشتید. ناامنی مردم صرفا از طرف نیروهای امنیتی و نظامیی بود که همفکران شما طی جهاد ۲۸ مرداد ۵۸ به سوی این سرزمین گسیل داشتند.
آقای علیزاده چرا زمانی که عابدزاده گفت تنها تیم شیعه، شعورتان حکم نکرد که دست به قلم شوید و بگویید که در ایران سنی هم هست، در مقابل همپالگی‌های شما برای صعودش شادمانی‌ها کردند.
چرا وقتی روی اتوبوس تیم ملی نوشتند یوزپلنگان پارس نگفتید در این وادی تنها متعلق به پارس نیست؟! چرا آن قهرمان کشتی مدالش را به شهدای حرمی که جز بدبختی برای مردم ایران ارمغانی نداشته دست به قلم نشدید؟!
چرا وقتی شاهتان خواست جشن ۲۵۰۰ ساله بگیرد، نگفتید ناسلامتی مادها هم ایرانی هستند و جشن ۲۷۰۰ ساله بگیرید که شروع اولین پادشاهی ایران است؟! و صدها نمونه دیگر…
من میدانم چرا، چون شما ایران را تنها از آن خود می‌دانید و بس.

1 نظر
  1. علی می گوید

    این همه مهمل که علیزاده گفته یک طرف، این آموزش رایگانی که گفته یک طرف
    آموزش رایگان؟؟؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.