نکاتی پیرامون آخرین سفر اردوغان به تبریز و مواضع پان تورک های وطنی

1,129

سفر تبریزِ اردوغانِ دیکتاتور و سمبل عقبگرد تاریخی و مضحک ترکیه به عصر امپراتوری اسلامی عثمانی در حالی به وقوع می‌پیوندد که همین یار پیشین ناتو -حال که شکاف بین ترکیه و ناتو هر دم درحال عمیق تر شدن است- به آغوش جمهوری اسلامی در سراشیب سقوط میرود.

اما امان از پان تورکهای کودن وطنی که جریان بخشی از جنبش رهایی بخش آزربایجان را در دست گرفته اند. درحالی برای ورود شخص دیکتاتور به تبریز درجهت لابی با حکومت جمهوری اسلامی پایکوبی می‌کنند که خلقمان از تبریز تا تهران تحت ستم پان ایرانیسم است. بی تردید و در معادلات کلان منطقه ای، اردوغان برای این جماعت تره هم خورد نخواهد کرد. هدف او استحکام اتحاد با ارتجاع جمهوری اسلامی ای است که دهه ها منکر وجود آزربایجان بوده است.

اردوغان جز مشتی سخنان پوچ به زبان تورکی آناتولی، هیچ چیز دیگری برای خلق و ملت تورک آذری به ارمغان نخواهد آورد. او همانقدر از ماست که دیکتاتور ایران یعنی علی خامنه ای.

برای فاشیسم حاکم بر ترکیه، آزربایجان جنوبی همانقدر دسته/درجه دوم است که برای جمهوری اسلامی ایران و جمیع پان ها. لذا پان تورکهای وطنی روزی برای حکومت شیعی و روز دیگر برای سلفیسم ترکیه زوزه می‌کشند.

اینها مست قدرت اند، اما به اشتباه قدرت این عنصر مخرب جهانی به مثابه قرینه سرمایه را از نظامات در حال تضعیف جمهوری اسلامی و جمهوری ترکیه طلب میکنند. از این روی یا به عنوان کارگزاران فاشیسم ایرانی یا فاشیسم ترکیه، همچنان به حیات زالوصفتانه خود تداوم می‌بخشند. می‌دانیم که جیبهایشان یا از قبل بازار سپاه پاسداران در تبریز و تهران پر است یا از حکومت ارتجاعی/اسلامی آنکارا. بدانید که با گذر از ارتجاع مذهبیِ ایرانی، به نوع تورکی آن هم تن نخواهیم داد. بی شک متحدین جنبش رهایی بخش آزربایجان جنوبی متشکل از نیروهای آزادی خواه، برابری طلب و سکولار منطقه ای و جهانی خواهد بود.

قبله که اردوغان باشد، حماقت متحدین آزربایجانی اش نیز مشهود است. اگر بارزانی را ابله ترین، خائن ترین و رذل ترین رهبر سیاسی کورد بدانیم، اردوغان نیز ابله ترین و جنایتکارترین رهبر سیاسی تورک است، البته از اینها ابله تر و خائن تر، نوکران منطقه ای ایشان هستند. ایشان چون برگ های سوخته روزی در دست آمریکا ورق می‌خوردند و حالا در دستان جمهوری اسلامی ایرانی که خود به واسطه قیام انقلابی خلقها درحال واژگونی است.

البته جریاناتی نظیر آراز و گوناز تاکنون فراخوان به عدم مشارکت ملتمان در هماهنگی با دیگر جنبشها و ملل انقلابی داده اند. پرواضح است که از سرنگونی جمهوری اسلامی ابا دارند.

ایشان ملی گرایی خود را در حوزه زبانی در سطح خلق درجه سوم جهان تورک زبان و بلحاظ مذهبی در سطح درجه سوم امت شیعه بنا کرده اند. بنابراین چون نوکران درجه سوم، بین جمهوری اسلامی یا ترکیه زیگزال می‌زنند.

پان تورکهای وطنی سیاست خویش را در دشمنی ورزیدن با دیگر ملل و خلقهای منطقه تعریف می‌دارند. در ستیز برعلیه کوردستان و … هم داستان حکومت مرکزی ایران و ترکیه هستند و بر همین اساس نه معتقد به مبارزه متکی بر اراده خلقمان برعلیه ارتجاع، که توده های تحت ستم را چون بازیچه دست خود قرار داده اند تا چون برگ برنده آن را برای دریافت حمایت های مالی از ارتجاعی ترین نیروهای جهانی مورد استفاده قرار دهند.

در حالی که به وضوح بنای استعمار شهرهای کورد/تورک نشین تا سطح قتل و عام توده ای را داشته و باز ذهنیتی مشابه جمهوری های عقب مانده اسلامی ایرانی و ترکیه دارند، اما همیشه در قبال سرنوشت خلقمان در شهرهایی نظیر تهران و کرج خفقان مرگ گرفته اند.

به همین سبب بدانید که با از هم پاشیدن شیرازه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه که آغازیدن گرفته، پان تورک های خائن وطنی نیز در فردای انقلاب تحت تعقیب خواهند بود، چرا که نیروی سازنده، انقلابی و رهایی بخش خلق ها و جوامع را نه پویایی بخشیده که به سبب منابع حقیر خود به پرتگاه مرگ و سکوت کشانده اند.

احقاق حق ملتمان را نه از رهگذر نوکری برای حاکمیت های رو به افول منطقه ای، که با اراده انقلابی خلق آزربایجان و با شعار “یاشاسین خلقرین قاردشلیقی” ممکن خواهیم کرد. نیروی سوم سازمانیافته در میدان بازی ارتجاع حاکمه و اپوزیسیون خیانت پیشه، دیر یا زود از تبریز تا تهران عروج یافته و سوار بر اسبهایمان ارتجاع حاکم در تهران و آنکارا را از درون تهی خواهیم کرد.

وطن را حیدرخان/ستارخانی دیگر باید.

وحید محمدی

1 نظر
  1. شفق می گوید

    آقای وحید این ترکها نیستند که با کردها دشمنی می کنند این کردها هستند که چشم طمع به خاک اذربایجان غربی دارند و باز این کردها هستند که این انتخاب را کرده اند تا همانند یک مزدور برای آنتی ترکها عمل کنند نقش ارمنستان در مرز جنوبی اذربایجان با ترکیه را ایفا کنند
    مطمئن باشید هر کس دیگری بود خیلی بدتر از اینها با ایشان برخورد می کرد بخصوص اگر خود کردها در این موضع قرار داشتند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.