دانشنامه پل – شماره ۱

633

برای دریافت شماره ۱ دانشنامه پل اینجاکلیک کنید

در این شماره میخوانید:

  • هویت و فرایندهای شکل‌گیری آن / نویسنده: ژیلا حسن پور
  • برخاستن به خاطر درختان: نقش زنان در جنبش چیپکو / نویسنده: شوبیتا  جین / مترجم:  نیکا بیگی
  • جنبشهای اجتماعی و تغییر / نویسنده: دانیال پیروز
  • زندگی مقاومت است: آینده گرایی هموناسیونالیستی: “تروریسم” و مقاومت کوییر در برابر امپراتوری / نویسنده: سی هایک شاتن / مترجم: شهرام کیانی
  • نگاهی بر تاریخ جنبش و تشکلهای مستقل کارگری در ایران / کانون کارگران سوسیالیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.