انار پاوه و تضاد با سیاست استعماری

287

? سیستم اقتصادی که استبداد مرکزی بر ملل تحت ستم و جوامعشان حاکم نموده است یک اقتصاد استعماری مبنی بر چپاول کل داراییشان و جلوگیری از رشد اقتصادی آنهاست. 

? جلوگیری از تبدیل شدن اقتصاد جوامع به یک قطب اقتصادی در مقابل استعمار مبتنی بر پیشگیری از آگاهی اقتصادی آنهاست. 

? ممانعت از برندسازی یکی از اقداماتی است که از رشد این آگاهی پیشگیری، و تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی در مقابل اقتصاد کاپیتالیستی مرکز را مانع می‌شود. 

? در کوردستان محصولات زیادی وجود دارند که در واقع برندهای پنهان هستند و سیاست استعماری مانع از تبدیل شدن آنها به برند معتبر شده است. انگور سیاه و انار آلان سردشت، محصولات هه‌ورامان، … و انار پاوه. 

? محصولاتی که تبدیل به برند می‌شوند در واقع به بازوی اقتصادی این مناطق بدل می‌گردند که اعتماد به نفس اقتصادی این مناطق را عروج بخشیده، و محرک و مشوق رشد وسیعتر اقتصادی می‌باشند. 

? استعمار مرکزی با استفاده از مؤسسات خود از این امر جلوگیری می‌نماید تا شریان‌های اقتصاد سرمایه‌داری دولت استعماری که از مناطق ملل مستعمره بسوی مرکز جریان دارند، فشرده نشوند. 

? در صورتی که این امر اتفاق بیافتد و جوامع ملل تحت استعمار، خود به قطب‌های اقتصادی بدل گردند، معادله‌ی وابستگی اقتصادی معکوس شده و مرکز وابسته‌ی ملل تحت استعمار می‌گردد. 

? تبدیل شدن کوردستان به یک قطب اقتصادی، دیر یا زود به احواز، آذربایجان، سرزمینهای کاسپین، تاتستان، ترکمنستان، کوردستان شرقی، و بلوچستان این اعتماد بنفس را بخشیده که همان کنسپت را مدل‌برداری و اجرا کنند. 

? جشن‌های انارانه در «ساتیاری»، «باینگان» و برخی مناطق روستایی دیگر پاوه در سال‌های اخیر انار پاوه را در مقابل انار ساوه تبدیل به یک برند شده است. این به این معنی است که پاوه در حال توسعه بخشیدن به یک بازوی اقتصادی برای خود بوده و اگر این به سردشت و بیجار و اوارمان و دیگر مناطق سرایت کند، آگاهی اقتصادی را به گونه‌ای تکوین می‌بخشد که کوردستان تبدیل به قطب اقتصادی در مقابل مرکز گردد.

? جشن اناران پاوه با پیروی از فلسفه زندگی اجتماعی زاگرسیان بر مبنای رابطه‌ی هارمونیک میان «کار» و «شادی» است. برندسازی انار پاوه مبتنی بر مدل فرهنگ‌سازیی زاگرسی باستان صورت پذیرفته که با جوهر اقتصاد استعماری و استثماری در تضاد ریشه‌ای قرار دارد. یعنی برند انار پاوه بعنوان سمبل اقتصاد اجتماعگرای زاگرسی، در مقابل انار ساوه سمبل اقتصاد سودگرای استعماری قامت برافراشته است. 

? بر این اساس امسال دولت به همه مردم پاوه هشدار داده بود که برای برگزاری جشن اناران باید مجوز تقاضا کرده و از آنسوی امام جمعه‌ی نادان پاوه ملا عبدالقادر قادری را اجیر ساخته تا فتوای شرعی علیه جشن اناران پاوه صادر کند و بدینگونه توانستند بطور موقت مانع از پروسه‌ی فرهنگ‌سازیی اقتصاد اجتماعگرای زاگرسی گردند. 

? گرچه امروز دولت استعمارگر توانست شوق جشن و شادی را از مردم سلب کند، اما حضور مردم با توجه به فضای شدید امنیتی بر سی هزار نفر بالغ گردید که یک نافرمانی بی‌نظیر است که به مردم این اعتماد بنفس را برمی‌گرداند سال آینده با شکوه عظیمی جشن اناران را در پاوه و انگوران در سردشت و جشن‌های فراوانی را در مناطق دیگر کوردستان و دیگر ملل تحت استعمار برگزار نمایند.

? مردم پاوه و همه‌ی کوردستان و ملل تحت استعمار باید بدانند که فتواهای امام جمعه‌های مزدور بیت رهبری از مراجع امنیتی به این مزدوران ابلاغ گشته تا با صدور آن شیرازه‌ی اجتماعی و اقتصادی این جوامع را بگونه‌ای تخریب نموده تا در محرومیت اقتصادی باقی مانده و به مانعی علیه سیاست اقتصادی استعماری و چپاول ثروت و سامان جوامع تبدیل نگردند. 

? ملا عبدالقادر قادری و امام جمعه‌ی مریوان و همه ملاهای مزدور دیگر بدانند که بدلیل نقش تخریبی آنها بر بنیادهای اجتماعی و اقتصادی جوامع، در آینده‌ی پس از رهایی به چنگال عدالت خلق گرفتار آمده، و سرنوشت آنها را دادگاه خلق رقم زده، و بدون شک هیچ راه گریزی برایشان باقی نخواهد نماند. 

? جنبش خیابان با استقبال از اقتصاد اجتماعگرای زاگرسی مبتنی بر فلسفه‌ی «کار و شادی»، همه را تشویق می‌کند در همه‌ی کوردستان جشن‌های فرهنگی برای هر محصول خاصی در فصل خود برگزار نمایند. 

پیش به سوی یک جامعه‌ی شاد و آزاد اجتماعگرای زاگرسی در سراسر کوردستان!

پیش بسوی اقتصاد مستقل در همه‌ی مناطق  و رهایی ملل از استعمار!

سوشیانت

۱۸ آبان ۱۳۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.