خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران اعتصابی دستگیر شده هفت تپه و تمامی زندانیان سیاسی هستیم!

274

درحمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان

پانزده روز ازاعتصاب کارگران هفت تپه سپری شده است. اخبار و گزارشات حق‌طلبانه و معیشتی کارگران ستمدیده این شرکت؛ ایران و جهان را درنوردید. رژیم استبدادی و ضدکارگری جمهوری اسلامی و گماشتگان آن در شوش و هفت تپه در مقابل صدای مطالبات به حق کارگران، کر و لال شده اند، چه بسا که با به سکوت کشاندن صدایشان نیز از هیچ تلاش مذبوحانه ای دریغ نمی‌کنند، کارفرمای دزد و غارتگر با کمک چپاول گران حکومت فاشیستی؛ میلیاردها دلار به جیب زده و در سوراخ موش تحت حفاظت نیروهای امنیتی پنهان شده است.

در پروسه غارت اموال عمومی، شرکت بیست و چهار هزار هکتاری نیشکر هفت تپه، با اجرای طرح خصوصی سازی توسط دولت‌های اصلاحات و اصولگرا با دیکته نهادهای بین المللی سرمایه به چوب حراج گذارده شده است. 

هزاران کارگر و خانواده کارگری در عدم پاسخ گویی مسئولین سرکوبگر و دزد، در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برند. بیش از ده سال است که این کارگران، مطالبات به حق خود را فریاد می زنند، اما هر بار با وعده های دروغین و براورد اندک مطالبه آنها، اعتراضات آنها را خاموش کرده اند. اما این آتش زیر خاکستر است و هر بار زبانه اش افروخته تر گشته است. 

کارگران، زحمتکشان، مردم آزادی خواه، ستمدیده و حق طلب، مبارزات کارگران هفت تپه وارد فازنوین در جنبش کارگری ایران و جهان شده است. فعالان و پیشروان این مبارزه هم صدا با کارگران شعار اداره شورائی و ایجاد شورای مستقل، تصمیم گیری و خود مدیریتی از پائین، خلع ید بخش خصوصی، واگذاری شرکت به بخش عمومی، با نظارت کامل عملکرد شرکت زیر نظر شورای کارگران، شده اند.

کارگران و مردم هفت تپه، زنان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بیکاران و بخشهایی از کارگران و پیشروان کارگری از جمله گروه ملی فولاد اهواز که درستیز و مبارزه برای مطالباتشان به خیابان آمده اند، با کارگران هفت تپه همراه شده اند.

آلترناتیو شورای کارگران هفت تپه برای تحقق خود مدیریتی و با جامعه خود آئین، وجه دیگر و اساسی این حرکت مثبت سرمایه ستیز درون جنبش کارگری است.

هر روز که از اعتصاب کارگران هفت تپه می گذرد حمایت‌های طبقاتی بیشتری نیز شکل می گیرد. رژیم استبدادی فاشیستی اسلامی سرمایه داری ایران برای درهم شکستن این مبارزه و اتحاد و همبستگی طبقاتی، چند روز پیش تعدادی از معلمین مبارزین پیشرو را باز داشت کرد، و دیروز جمعی از کارگران هفت تپه را بازداشت نموده است.

اسامی کار گران باز داشتی هفت تپه بدین قرار است: پویابشمه، سعید منصوری، جلیل احمدی، عظیم سرخه.ک، مهدی داوودی، سعیدالکثیر، علیزاده، امید آزادی، سیدحسن فاضلی، صمیراحمدی مهندس سلامات نیا، عمادکثیر، محمودسعدی، اسماعیل بخشی، سپیده غلیان، مسلم ارمند، محمدخنیفر، خالدتمیمی و ایمان اخضری.

این دستگیری‌ها و اعمال خشونت درحالی صورت گرفته که اعتراضات این کارگران برای خواسته های برحقشان می باشد.

رژیم جهل و جنایت سرمایه داری در ایران، چهار دهه است که ثروت و سامان عمومی را غارت کرده و آن ‌را درجهت زیست سراپا ننگین خود هزینه کرده است. گروهای سرکوبگر در داخل و گروهای آشوب طلب و فرقه های مرتجع مذهبی تروریست را حمایت کرده و در عوض، فقر و فلاکت و سیه روزی را به کارگران، مزد بگیران و زحمتکشان تحمیل کرده است. کارگران هفت تپه، فولاد، رانندگان کامیون، کارگران هپکو، … و معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دانشجویان درحمایت از خواسته ها و مطالبات همدیگر بپا خاسته اند و باید تلاش کرد هر چه بیشتر صفوف رزم طبقاتی متسجم تر گردد. گام بزرگ همبستگی  و اتحاد طبقاتی هر روز گسترده تر میشود.

ما ضمن محکوم کردن فشار و ارعاب، بازداشت و زندانی کردن کارگران، معلمان، آزادی خواهان و ستمدیدگان، خود را هم صف و هم سوی مبارزه حق طلبانه آنها می‌دانیم و با تمام توان سعی و تلاش خواهیم کرد از مطالبات و خواسته های بر حق آنها حمایت کنیم.

مرگ بر سرمایه داری

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی

زنده باد جنبش شوراهای کارگری و مردمی

کانون کارگران سوسیالیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.