دو سال از درگذشت رفیق شهرام یوسفی گذشت

241

درست دو سال است که رفیق شهرام یوسفی از فعالین کارگری و سوسیالیست، مبارزی خستگی ناپذیر و پیشرو را از دست داده ایم.

دو سال پیش در تاریخ ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۶ شهرام پس از مبارزه ای طولانی و سخت با بیماری که سال‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، قلب پر تپشش از حرکت باز ایستاد.

شهرام به مبارزه بر علیه نظامی پرداخت که اساس مناسبات آن بر پایه استثمار انسان از انسان بنیان نهاده شده است. او با درک عمیق مارکسیستی از مناسبات سرمایه داری و اینکه تنها طبقه کارگر گورکن این نظام می باشد، چهار دهه از زندگی کوتاه و پر افتخارش را به مبارزه در این راه اختصاص داد.

او که خود طعم بردگی و استثمار را چشیده بود، بر این باور بود که طبقه کارگر با اتکاء به آگاهی طبقاتی و با متحد شدن در تشکل‌های توده ای و مستقل و در نهایت برپائی حزب طبقاتیش خواهد توانست به نظام بربریت سرمایه پایان دهد.

شهرام آروزی روزهایی را داشت که کارگران برای تغییر دادن وضع موجودشان با اتحاد و یکپارچگی به میدان آمده، در حالیکه ترس و واهمه و توهمی به نظام حاکم نداشته، به میزانی که متشکل شده اند، با طرح خواست‌ها و مطالبات و تعرض به بنیان‌های سرمایه، پایه های لرزان نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را به لرزه در آورند. او کاملا مطمئن بود که این اتفاق بطور قطع رخ خواهد داد؛ اما زمان این وقایع برای او اهمیت داشت که شاهدش باشد. امروز که جنبش کارگری باتفاق سایر جنبش‌های اجتماعی با تمام توان و بدون ترس و توهمی فریاد میزنند و خواست خود مدیریتی و اداره شورایی آنها در گوش جامعه ایران و جهانیان طنین انداخته است، ما نبود شهرام را در بستر این مبارزه و کانون کارگران سوسیالیست بیشتر احساس می کنیم.

شهرام در میان ما نیست؛ اما ایده ها و آرمان‌های والای سوسیالیستی اش همچنان زنده، پویا و پا برجاست و امروز جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی در اتحاد و پیوستگی با جنبش کارگری در راستای این ایده های طبقاتی است که به مبارزه ای بی امان تا پیروزی نهایی اشان به میدان آمده اند.

به حکم تاریخ، حقانیت امر مبارزه طبقاتی و نیل به اهداف و آرمان‌های آن برای برپائی جامعه ای عاری از بردگی و استثمار، فقط با مبارزه ای بی امان و خستگی ناپذیر متحقق خواهد شد.

شهرام در زمره فعالین سوسیالیست و کمونیستی بود که تار و پود وجودیش با این مبارزه عجین شده بود.

رفقای کانون کارگران سوسیالیست، همیشه در جمع خود جای خالی رفیق شهرام را احساس نموده و یادش را با ادامه راهی که با تمام وجود به آن اعتقاد داشت، ادامه خواهند داد.

یاد رفیق شهرام گرامی باد و راهش پر دوام!

کانون کارگران سوسیالیست 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.