سرکوب، شکنجه و زندان دیگر اثر ندارد!

198

درپی اعتراضات و اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه برای رسیدن به خواست‌ها و مطالباتشان، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دستگیر و همچنان در بازداشت نیروهای سرکوبگر رژیم جنایتکار و غارتگر جمهوری اسلامی بسر می‌برند. در پی فشارها برفعالین کارگری، علی نجاتی عضو سندیکای هفت تپه نیز توسط ماموران امنیتی با برخوردهای خشونت آمیز بازداشت شد.

طبق اخبار و گزارشاتی که از هفت تپه رسیده است، اسماعیل بخشی زیر شدیدترین شکنجه های قاتلان و جنایت پیشه گان امنیتی این حکومت فاشیستی قرار دارد. اسماعیل، عضوی از یک خانواده میلیونی کارگریست، که زیرسایه شوم حکومت غارتگر سرمایه داری اسلامی، در فقر و گرسنگی به سرمی برد. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، آتنا دائمی، محمد بهشتی، اسماعیل عبدی، محمد کریمی و… برای نجات از زندگی جهنم وار برپا شده توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی فریاد می زنند. آنان صدای هفت میلیون بیکار، بیست و دو میلیون دختر و پسر مجرد، شصت و هشت درصد مبتلا به بیماری افسردگی، شش میلیون معتاد، فروش سیزده هزار کلیه درسال، چهل و دو درصد زیر خط فقر و بیست درصد فقر مطلقه جامعه استبداد زده ایران هستند.

دزدان و غارتگران حکومتی، تمام ثروت و سامان عمومی دارای جامعه  را غارت و تاراج کرده اند. فقر و فلاکت و تنگدستی به اوج خود رسیده است. این رژیم در طول چهل سال حاکمیت نکبت بارش، به جز فقر، گرسنگی، اعتیاد و فساد برای جامعه چیز دیگری را به ارمغان نیاورده است.

براساس اخبار و گزارشات از ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و دیگر زحمتکشان، که برای رسیدن به خواسته ها و مطالبات به حقشان به پا خواسته اند، حمایت‌های گسترده ی بخش‌های کارگری و مترقی در ایران و جهان را به خود جلب کرده اند. اینک خوزستان به مرکز شکل گیری و اتحاد طبقاتی علیه فقر و نابرابری، تبدیل شده است.

فعالانه باید با حمایت گسترده با جنبش کارگری و تلاش برای پیوند جنبشهای اجتماعی، کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی را از زیر تیغ جلادان حاکم نجات دهیم.  برای آزادی فعالان کارگری وکنشگران اجتماعی اتحاد وهمبستگی طبقاتی خود را گسترش دهیم.

ماضمن محکوم کردن هرگونه شکنجه، بازداشت، زندان و اعدام، حمایت بیدریغ خود را از مبارزات کارگری و تمامی کنشگران اجتماعی که برای رهائی از هرگونه  ستم و نابرابری به پا خاسته اند اعلام می داریم. خواهان آزادی بدون قید وشرط اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و تمام فعالان و کنشگران جنبش‌های اجتماعی  زندانی هستیم.

کانون کارگران سوسیالیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.