چهل سال از ۲۲ بهمن ۵۷ گذشت

197

بخشی از متن: چپ حاشیه ­ای بعداز چهل سال که از تغییر و تحولات جامعه ایران می­گذرد، هنوز از نظر سیاسی و سیاست­هایش در جایی ایستاده که چهار دهه قبل بود. به همین دلیل است که این چپ از اول و آخرش فقط خودش را می­ تواند تعریف کند و هیچ ربطی نمی ­تواند به چپ نویی که از دل جنبش­های اجتماعی در داخل بیرون آمده است پیدا کند.

آلترناتیو آینده ­ی ایران، که منافع اکثریت جامعه را در بربگیرد، تنها می­تواند به صورت خودمدیریتی و اداره جامعه باشد که از درون جنبش اجتماعی شکل گرفته است و این تضمین کننده­ ی برابری، امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آزادی تشکل و احزاب، آزادی بیان و قلم، تامین مسکن و کار، برخورداری از بهداشت و آموزش و… برای همگان خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.