جلیقه زردها؛ آنتونیو نگری

257

مترجمین: فرنوش رضایی؛ ساسان صدقی نیا

آنتونیو نگری زاده­ ۱ اوت ۱۹۳۳ فیلسوف، جامعه­ شناس ومبارز معروف چپ‌گرا، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه پاریس و دانشگاه پادو در رم است.او “گروه قدرت”را در ۱۹۶۹ بنیان گذاشت و یکی ازاعضای برجسته‌ “خودگردانی کارگری” بود. او یکی از نظریه‌پردازان محبوب در جنوب اروپا به‌شمار می‌رود و نویسنده‌ کتاب­های معروفی همچون”امپراتوری”، “کار دیونیسوس”، “انبوه خلق”، “جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری” با مشارکت مایکل ‌هارت است. از دیگرآثار او می‌توان اشاره کرد به “مارکس فراسوی مارکس: درس‌هایی در مورد گروندریسه”، “هنر و انبوه خلق”، “۳۳ درس از لنین”، “تاریخچه‌ یک کمونیست”، “خداحافظ آقای سوسیالیسم”، “اسپینوزا و ما” . نگری با محکوم کردن “حزب کمونیست” نه تنها منتقد سرمایه، بلکه منتقد دولت نیز هست.

مالتیتود، انبوه خلق یا بی‌شماران مفهومی است که نگری آن را متناسب با جهش‌ها و دگرگونی‌های نوین سرمایه­داری معاصرپیشنهاد می‌دهد. مفهومی طبقاتی که درعین حال قابل تقلیل به هیچ شکل و فرمی نیست که کثرت دورنی طبقه را نادیده می‌گیرد. مالتیتود حول امر مشترک اجتماعی و در فضای خودانگیخته مبارزه ساخته می‌شود. مالتیتود متشکل از سوژه‌های کارخانه اجتماعی است در دورانی که سرمایه‌داری تمام عرصه‌های زندگی را تحت انقیاد خود گرفته است.  مالتیتود سوژه طبقاتی دوران سرمایه‌داری نولیبرال است، شامل کارگران یقه آبی و سفید، مشاغل صنعتی، خدماتی و خانگی، کارگران آزادو  “فری‌لنس”، مستقل‌کاران، بیکاران، مشاغل اقتصاد زیر زمینی، زنان خانه‌‎دار، کارگران جنسی، زندانیان و….

جنبش اتونومیسیم که نگری ازچهره‌های اصلی آن بود، در دهه ۷۰ در ایتالیا در کوران مبارزات اروپایی و چپ گرایانه شکل گرفت. اتونومیست‌ها با مرزبندی با اتحادیه‌ها واحزاب سنتی خود را تعریف می‌کنند و  معتقدند رهاسازی مقدم بر تسخیر است. اتونومیسم به معنی خودفرمانی و مبارزه با هر گونه گرایش اقتدارگرایانه و سلسله مراتب ساز است. جنبش اتونومیستی تنها جنبشی مارکسیستی در میان جنبش‌های دهه ۷۰ در اروپا است که هنوز ادامه دارد.


[۱] PotereOperaio[۲] AutonomiaOperaia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.