اعتراضات اجتماعی را تا حد جنبش طبقاتی و متکی بخود گسترش دهیم!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.