میعاد سنه از رفقای همکار خیابان مورد حمله نیروهای ناشناس قرار گرفت

322میعاد سنه از نیروهای مبارز کردستانی که برای چندین سال و تا چندی پیش در قالب جریانات آپوئیستی در روژهلات و روژآوا کوردستان فعالیت می‌نمود، روز گذشته ابتدا از طریق تصادف با یک خودرو و بعد توسط سه شخص ناشناس (با چهره های پوشیده) مورد حمله فیزیکی قرار گرفته، ولی توسط مردم حاضر در محل از چنگ نیروهای دژخیم و فالانژیست رهایی یافته و به بیمارستان شهر سلیمانیه انتقال یافت. 
این رفیق درواقع از مستعفیون اخیر سازمان‌های مرتبط با “جنبش پ.ک.ک” بوده که طی ماه های اخیر فعالیت سازمانیافته خود را با “خیابان” در کردستان عراق از سر گرفته بود.
لازم به توضیح است که چند روز پیش نیز افرادی ناشناس و هنگامی که ایشان در محل کار بودند به منزل شخصی ایشان حمله ور و درب خانه را شکسته بودند.
در مورد مهاجمین و وابستگی سیاسی آنها تاکنون هیچ سندی در دست نیست؛ اما بر اساس گفته های این رفیق و به سبب فعالیت های سیاسی ایشان، حکومت جمهوری اسلامی اولین نیروی مورد شک و اتهام در خصوص حمله نیروهای فالانژ به رفیق عضو و همکار “خیابان” است.

وی قبل‌تر نیز در زندان و در جریان شکنجه و مبارزه دچار آسیب های فیزیکی جدی از ناحیه پا و کمر شده بود که با اتفاق فوق تشدید یافته است.

خیابان در اینجا به مثابه بخشی از جنبش سوسیالیستی کردستان-ایران-جهان برای رفیق میعاد آرزوی بهبودی و تداوم مبارزه را داشته و پیگیر مسببین این اتفاق ناگوار خواهد بود. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.