مرور برچسب

سوسیالیسم

مذاکره با جمهوری اسلامی؛ خیانت آشکار ناسیونالیستها

نویسنده: سحر صبا بیش از دو هفته است‌ از انتشار خبر مربوط به مذاکرات پشت پرده چهار حزب و جریان ناسیونالیست کردستان ایران با فرستادگان رژیم جمهوری اسلامی و مباحثی که حول آن به راه افتاده میگذرد. این نیروها (حزب دمکرات کردستان ایران، حزب

برساخت سوسیالیسم؛ شوش یا کوبانی

دروازە طرح سوال اینکه چه کسی و کدام جریانات سیاسی خواهند توانست نقش پیشاهنگان انقلاب درجریان ایران را ایفا کنند و در نهایت کدام جریان سیاسی خواهد توانست بر دیگران غلبه کرده و سیستم سیاسی آینده فلات ایران را برسازد، اینها مواردی است که

نقدی همدلانه بر یادداشت یاشار دارالشفاء و لیلا، دربارۀ ادارۀ شورایی، با عنوان «همه ی قدرت به دست…

برای دریافت جزوه اینجا کلیک کنید مقدمه: یاداشت رفقایاشار دارالشفاء و لیلا با عنوان «همه­ ی قدرت به دست شوراها: یک فراخوان عمومی به ایده­ ی اداره­ ی عمومی جامعه» در شمارۀ 124 نشریۀ اینترنتی فلاخُن، پیش ازهر چیز نشانگر طرحِ مستقیمِ

اوضاع سیاسی، رژیم اسلامی و طبقه کارگر

حکومت جمهوری اسلامی با سرکوب انقلاب و با حمایت دول غربی به قدرت دست یافت. این حکومت از آغاز تا کنون ریاکارانه زیر پوشش شعارهای ضد امپریالیستی، مشی سیاسی و اهداف خود را در سمت و سو با سیاستهای بورژوازی جهانی و مناسبات آن تا به امروز پیش

آنارشیسم و بوم‌شناسی / موری بوکچین

لازم به توضیح است که منبع اصلی ترجمه پیشِ رو سایت مایندموتور بوده و همچنین پیش تر نیز از همین نویسنده مقاله ی مربوطه ی دیگری تحت عنوان بوم شناسی و جامعه منتشر گردیده است. از عنوان مقاله چنین به نظر می رسد که متن مذکور از نوشته های متاخر…

خشونت سیستماتیک، رفتار تئوریزە شدە در جوامع مردسالار

خشونت، واژەای زبر و زاویە دار کە ادای آن یادآور تجربە هایی است کە هر فردی در زندگی خویش بە نوعی تجربە میکند. تفاوتی ندارد، خشونت در هر شکلش چە کلامی یا  جسمی،  چە جنسی  یا مجازی، ردپای تاریکی بر روان فرد میگذارد. افراد کە خشونت را در برهە…

چشم انداز فعالیت در خارج از کشور پس از خیزش دیماه ۹۶

ه این امید که بتوان با هر درجه از پیشرفت جنبش های اجتماعی برای نان و آزادی در ایران، چتر گسترده ای از همدلی و اتحاد عمل در میان جمع های خارج از کشور متناسب با جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی متحقق شود.