مرور برچسب

فراخوان

فراخوان گذار از میلیشاگری به ارتش ملی-رهایی کوردستان

خیابان؛ گسترش تعرضات اشغالگران به ویژه تهاجم موشکی ایران به قرارگاه مرکزی حزب دموکرات کوردستان ایران و مواضع گریلاهای پژاک در روزهای اخیر حاکی از آن است که آنها یعنی مثلث اشرار (ایران-ترکیه-روسیه) از برای نابودی ملت کورد و ویرانی

فراخوان جنبش خیابان؛ به همه‌ی کسانیکه به زندگی و آزادی عشق می‌ورزند!

خیابان؛ زانیار مرادی و لقمان مرادی دو جوانی که در سنین‌ نوجوانی خود با اتهام ساختگی به بند کشیده شدند تا آنها را چون طعمه‌ای برای بدام انداختن پدر زانیار، یعنی اقبال مرادی مبارز انقلابی که دو ماه و اندی پیش توسط آدمکشان ترور شد، به کار

فراخوان عملیاتی علیه کشتار مبارزین در بند

لقمان و زانیار مرادی خیابان؛ در روزهای اخیر دولت ایران تلاش‌های خود را برای کشتار مبارزین در بند افزایش داده و تحفه‌ای در آستانه نشست امروز سران مثلث اشرار ایران-ترکیه-روسیه به هم‌پالگی‌های ترکیه‌ای و روسی خود تقدیم کند. با وجود این