مرور برچسب

کرمانشاه

گزارش تصویری و مکتوب از وخامت اوضاع در مناطق زلزله زده سر پل ذهاب

مصاحبه و عکسهای پیش رو، توسط یکی از فعالین محلی حاضر در مناطق زلزله زده تهیه گشته است. اما به جهت اخبار منتشره درباره ی دستگیری هشت فعال اجتماعی حاضر در مناطق زلزله زده طی هفته گذشته، ناگزیر بدان گشتیم که که از عنوان نام واقعی تهیه کننده…