مرور برچسب

کوردستان

رویکرد حکومتی-کاپیتالیستی ژورنالیسم مسلط در ارتباط با زندانیان سیاسی

تلویزیون بخش فارسی بی‌بی‌سی مرزهای وقاحت را جابجا کرده است. این رسانه که به طور کلی بایکوت کردن خبرهای کردستان را در دستور کارش قرار داده است بعد از چندین ساعت از انتشار خبر انتقال رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کورد به قرنطینه زندان سنندج…

باز تجرد زنان (فصل  فاجعە یا شروع مجدد)

هر كسی داستانی دارد و هر كسی كه طلاق گرفته دارای یک داستان طلاق است. از زنان و مردان طلاق اگر بخواهید، هر یک داستان خود را باز می‌گویند و هیچ دو داستان طلاق یکسان نیستند. درون هر داستان طلاق نیز داستان‌های دیگری است درباره چیزهایی که برای…