مرور برچسب

کولبر

کشتار کولبران و کاسبکاران در٩ ماه اول سال ١٣٩٧ خورشیدی از نگاه آمار کولبرنیوز

در ٩ ماه گذشته کوهستان‌ها، درەها و دشت‌های کردستان به قتلگاه نان آوران شمار زیادی از خانواده‌های چشم به انتظار نان تبدیل شد. پدرانی که هرگز برنگشتند، تازه دامادهایی که به مراد دل نرسیدند و برادرانی که داغ مرگ شان را بر دل خواهرانی که بر

بیانیهٔ خانهٔ کولبر

? ما مردمان زیر سلطهٔ دولت استبدادی ایران، همه در زورقی نشسته‌ایم که ناخدایی خبیث و دیوانه آن را به قعر گردابی توفانی می‌راند و هر از گاهی کسانی را در آن گرداب غرق می‌سازد (حتی دوستان خود را) و دیگران فکر می‌کنند تا زمانی که خودشان امن…

اطلاعیه فرزندان انقلابی کاوه در همسبتگی با اعتصابیون بانه

از این روی وقت آن رسیده که تمامی خلق روژهلات و خلق های ستم دیده ایران در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود با خلق دادخواه بانه، همچون کاوه آهنگر همراه شوند و فریاد دادخواهی سر دهند.

“کول”

برای کولبران کُرد کول چه می تواند باشد؟ چند استخوان چند رگ مقداری گوشت و کمی پوست که روی شان سوار شده است که ردایی روی شان سوار شده است گاه مهری رویشان نشسته گه دستی روی شان سُریده گه کودکی بخود کشیده گاه آهی به جان را چشیده.