مرور برچسب

کولبران

کشتار کولبران و کاسبکاران در٩ ماه اول سال ١٣٩٧ خورشیدی از نگاه آمار کولبرنیوز

در ٩ ماه گذشته کوهستان‌ها، درەها و دشت‌های کردستان به قتلگاه نان آوران شمار زیادی از خانواده‌های چشم به انتظار نان تبدیل شد. پدرانی که هرگز برنگشتند، تازه دامادهایی که به مراد دل نرسیدند و برادرانی که داغ مرگ شان را بر دل خواهرانی که بر

بیانیهٔ خانهٔ کولبر

? ما مردمان زیر سلطهٔ دولت استبدادی ایران، همه در زورقی نشسته‌ایم که ناخدایی خبیث و دیوانه آن را به قعر گردابی توفانی می‌راند و هر از گاهی کسانی را در آن گرداب غرق می‌سازد (حتی دوستان خود را) و دیگران فکر می‌کنند تا زمانی که خودشان امن…